Σάββατο, 7 Σεπτεμβρίου 2013

ΑΣΚΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (άσκηση επιλεγμένη από το Υ.ΠΑΙ.Θ.)


2. Εγκάρσιο γραμμικό κύμα που διαδίδεται σε ένα ομογενές ελαστικό μέσον και κατά την θετική κατεύθυνση έχει εξίσωση , (S.I.). Η πηγή O δημιουργίας αυτού του κύματος βρίσκεται στη θέση  του άξονα . Θεωρούμε ότι ένα σημείο Σ του ελαστικού μέσου βρίσκεται σε απόσταση  από το Ο.

α) Nα υπολογισθούν το πλάτος , η περίοδος  και το μήκος  του κύματος.

β) Αν η πηγή του κύματος αρχίζει να ταλαντώνεται τη στιγμή :

   1) Ποιά χρονική στιγμή φτάνει το κύμα στο σημείο Σ;

   2) Να βρεθεί η φάση και η απομάκρυνση του Σ τη στιγμή .

γ) Nα γραφεί η εξίσωση της απομάκρυνσης του σημείου Σ από τη θέση ισορροπίας του σε συνάρτηση με το χρόνο.

δ) Να βρεθεί η απόσταση κατά τη διεύθυνση διάδοσης του κύματος ενός ελαχίστου (κοιλάδας) και του μεθεπόμενου μεγίστου (όρους).

[A=0,04m, T=2s, λ=0,4m, t=1,5s, φ=π/2rad, y=0,04m, y=0,04ημ2π(t/2-0,2/0,4), Δx=0,6m]

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου