Τετάρτη, 14 Αυγούστου 2019

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤ. 2019


 ΘΕΜΑΤΑ ΓΡΑΠΤΩΝ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ   ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ
ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
ΤΑΞΗ Β΄

ΘΕΜΑ Α                     (Μονάδες 5Χ5=25)  

A1. Μια μοτοσυκλέτα κινείται σε κυκλική πίστα με ταχύτητα σταθερής τιμής. Όταν διπλασιαστεί η τιμή της ταχύτητας η κεντρομόλος επιτάχυνση:
α) είναι ίδια.               β) Διπλασιάζεται.            γ) Υποδιπλασιάζεται.              δ) Τετραπλασιάζεται.
A2. Η μονάδα μέτρησης της ορμής στο Διεθνές Σύστημα (S.I.) είναι:
α) 1kg. m/s2                  β) 1N·s                 γ) 1Kg. m/s                 δ) 1N·m/s


Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΔΩ ΚΑΙ ΟΙ ΛΥΣΕΙΣ 1  2  3  4 

Τρίτη, 13 Αυγούστου 2019

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Γ.Π. 2016


ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΙΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ                                                                                  ΓΕΛ ΚΑΡΕΑ


ΘΕΜΑ Α                                                (Μονάδες 25)
Για να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, αρκεί να γράψετε στο φύλλο απαντήσεων τον αριθµό της ερώτησης και δεξιά απ’ αυτόν το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.
Α1. Η χαρακτηριστική καµπύλη µιας πηγής φαίνεται στο διπλανό σχήµα. Το σηµείο Α τοµής της καµπύλης µε τον άξονα της πολικής τάσης V της µπαταρίας, εκφράζει
α. την ηλεκτρεγερτική δύναµη Ε της πηγής.
β. την εσωτερική αντίσταση της πηγής.
γ. την τιµή του ρεύµατος βραχυκύκλωσης.
δ. την ισχύ της πηγής.

Α2. Ένας λαµπτήρας που διαρρέεται από ρεύµα
α. φορτίζεται.                                         β. µετατρέπει ηλεκτρική ενέργεια σε µηχανική.
γ. καταναλώνει ηλεκτρικό φορτίο.        δ. τροφοδοτείται µε ηλεκτρική ενέργεια.

Α3. Στα ηλεκτρικά κυκλώµατα η διαφορά δυναµικού
α. είναι διανυσµατικό µέγεθος.                β. έχει πάντα θετική τιµή.
γ. έχει τιµή αρνητική ή µηδέν.                 δ. αναφέρεται σε δύο σηµεία του κυκλώµατος.


Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΔΩ ΚΑΙ ΛΥΣΕΙΣ1 , ΛΥΣΕΙΣ2

Κυριακή, 11 Αυγούστου 2019

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ 2016


ΓΕ.Λ. ΚΑΡΕΑ   ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ  ΜΑΪΟΥ – ΙΟΥΝΙΟΥ
ΤΑΞΗ:  Α΄       ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ


ΘΕΜΑ  Α (μονάδες  5Χ5=25)

Α1.  O χιλιομετρητής ενός αυτοκινήτου δείχνει 24.532km. H ένδειξη αυτή αντιπροσωπεύει.
Α. Τη συνολική μετατόπιση του αυτοκινήτου.
Β. To συνολικό διάστημα που έχει διανύσει το αυτοκίνητο.
Γ. Κατά μέσο όρο τη μετατόπιση του αυτοκινήτου.
Δ. Τίποτα από τα παραπάνω
Α2.  O οδηγός ενός αυτοκινήτου φρενάρει όταν βλέπει να ανάβει το πορτοκαλί φως στο σηματοδότη ενός δρόμου:
Εκείνη τη στιγμή:
Α. H επιτάχυνση και η ταχύτητα έχουν την ίδια κατεύθυνση
Β. H επιτάχυνση και η ταχύτητα έχουν την ίδια φορά.
Γ. H επιτάχυνση έχει ίδια φορά με τη μεταβολή της ταχύτητας.
Δ. H επιτάχυνση έχει αντίθετη φορά με τη μεταβολή της ταχύτητας.


Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΔΩ ΚΑΙ ΛΥΣΕΙΣ

Παρασκευή, 9 Αυγούστου 2019

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤ. 2017


 ΘΕΜΑΤΑ ΓΡΑΠΤΩΝ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ   ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ
ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
ΤΑΞΗ Β΄

ΘΕΜΑ Α                     (Μονάδες 5Χ5=25)  
A1. Ένα σώμα κάνει ομαλή κυκλική κίνηση. Ποιο από τα επόμενα μεγέθη μένει σταθερό:
α) ταχύτητα      β) ορμή        γ) επιτάχυνση        δ) περίοδος

A2.Το ηλεκτρονιοβόλτ (eV) είναι:
α) Το φορτίο του ηλεκτρονίου;
β) Μονάδα δυναμικού;
γ) Μονάδα έντασης ηλεκτρικού πεδίου;
δ) Μονάδα έργου ή ενέργειας;

Α3. Η μονάδα μέτρησης της ορμής στο Διεθνές Σύστημα (S.I.) είναι:
α) 1 Kg·m/s2     β) 1 N·s       γ) 1 Kg·m/s      δ) 1 N·m/s

Α4. Αέριο συμπιέζεται ισόθερμα στο μισό του αρχικού του όγκου. Η ενεργός ταχύτητα των μορίων του:
α) διπλασιάζεται,
β) παραμένει σταθερή,
γ) υποδιπλασιάζεται,
δ) τα στοιχεία δεν επαρκούν για να κρίνουμε αν η ενεργός ταχύτητα μεταβάλλεται και πώς.

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΔΩ ΚΑΙ ΛΥΣΕΙΣ1,  ΛΥΣΕΙΣ2

Πέμπτη, 8 Αυγούστου 2019

ΘΕΜΑΤΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Γ.Π. 2017


ΓΕ.Λ. ΚΑΡΕΑ        ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ  ΜΑΪΟΥ – ΙΟΥΝΙΟΥ 2016-17
ΤΑΞΗ:  Β΄                  ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΘΕΜΑ A (μονάδες 5Χ5=25)

Α1. Η μονάδα μέτρησης της έντασης του ηλεκτρικού πεδίου είναι:
α) C                             β) N/m                         γ) Ν/C                         δ) J/C

Α2. Δοκιμαστικό φορτίο +q τοποθετείται στη θέση «Σ» πεδίου, που δημιουργείται από ακίνητο ηλεκτρικό φορτίο Q. Το έργο της δύναμης του πεδίου κατά τη μετακίνηση του φορτίου q από το (Σ) στο άπειρο είναι:
α) Αντιστρόφως ανάλογο του φορτίου q.
β) Ίσο με τη κινητική ενέργεια του φορτίου q στη θέση «Σ».
γ) Ανεξάρτητο της διαδρομής που θα ακολουθήσει το φορτίο q.
δ) Είναι άπειρο αφού η διαδρομή έχει άπειρο μήκος.

Α3. Τα χαρακτηριστικά μιας ηλεκτρικής πηγής είναι:
α) η ηλεκτρεγερτική δύναμη και η ισχύς
β) η ηλεκτρεγερτική δύναμη και η πολική τάση
γ) η πολική τάση και η εσωτερική αντίσταση
δ) η ηλεκτρεγερτική δύναμη και η εσωτερική αντίσταση
Η συνέχεια από ΕΔΩ και ΛΥΣΕΙΣ

Τρίτη, 6 Αυγούστου 2019

ΘΕΜΑΤΑ ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ


ΓΕ.Λ. ΚΑΡΕΑ   ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ  ΜΑΪΟΥ – ΙΟΥΝΙΟΥ ΤΑΞΗ:  Α΄       ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ


ΘΕΜΑ  Α (μονάδες  5Χ5=25)

Α1. Στην εικόνα φαίνονται τα διαγράμματα ταχύτητας - χρόνου για δύο δρομείς που κινούνται ευθύγραμμα.

α) Οι δύο δρομείς κινούνται με την ίδια επιτάχυνση.
β) Οι δύο δρομείς κινούνται με την ίδια ταχύτητα.
γ) Οι δύο δρομείς κινούνται ο ένας δίπλα στον άλλο.
δ) Στον ίδιο χρόνο διανύουν ίσες αποστάσεις.
Α2. Μία κίνηση λέγεται ευθύγραμμη ομαλή όταν:
α) To κινητό κινείται σε ευθεία γραμμή.
β) To κινητό κινείται σε ευθεία γραμμή και η ταχύτητά του είναι σταθερή.
γ) To κινητό σε ίσους χρόνους διανύει ίσα διαστήματα.
δ) H επιτάχυνση του κινητού είναι σταθερή και διάφορη του μηδενός

Α3. Ένα σώμα κινείται σε οριζόντιο δάπεδο που δεν είναι λείο, με επιτάχυνση α. Στο σώμα ασκείται σταθερή δύναμη F προς τα εμπρός.
Ποια σχέση περιγράφει το φαινόμενο;
α) F = m · α.                β) s = υ ·  t.                  γ) F - T = m ·  α.                      δ) T = m ·  α.


Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΔΩ ΚΑΙ ΛΥΣΕΙΣ

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Θ.Π. ΙΟΥΝΙΟΥ 2018


 ΘΕΜΑΤΑ ΓΡΑΠΤΩΝ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ   ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ
ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
ΤΑΞΗ Β΄

ΘΕΜΑ Α                     (Μονάδες 5Χ5=25)  
A1. Ένα σώμα κάνει ομαλή κυκλική κίνηση. Ποιο από τα επόμενα μεγέθη μένει σταθερό:
α) ταχύτητα      β) ορμή        γ) επιτάχυνση        δ) περίοδος

A2.Φορτισμένος πυκνωτής έχει ενέργεια 0,2 J. Αν διπλασιάσουμε την τάση στους οπλισμούς του η ενέργειά του:
α) θα παραμείνει ίδια.                                                                 β) θα γίνει 0,4 J.                                                 γ) θα γίνει 0,8 J.                                                                          δ) θα γίνει 1,6 J.

Α3. Η μονάδα μέτρησης της ορμής στο Διεθνές Σύστημα (S.I.) είναι:
α) 1 Kg·m/s2     β) 1 N·s       γ) 1 Kg·m/s      δ) 1 N·m/s

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΕΔΩ