Κυριακή, 2 Ιουλίου 2017

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ


ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2012-2013
ΘΕΜΑΤΑ ΓΡΑΠΤΩΝ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2013
ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΤΑΞΗ Β΄
ΘΕΜΑ 1o (Μονάδες 25)
Για τις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε τον αριθμό και δίπλα το γραμμα που συμπληρώνει σωστά κάθε πρόταση
 
1. Διαθέτουμε δύο δοχεία ίσου όγκου. Το πρώτο περιέχει υδρογόνο και το δεύτερο οξυγόνο, στην ίδια θερμοκρασία. Η μέση κινητική ενέργεια των μορίων του υδρογόνου είναι:
α) Ίση με τη μέση κινητική ενέργεια των μορίων του οξυγόνου.
β) Η μισή της μέσης κινητικής ενέργειας των μορίων του οξυγόνου.
γ) Διπλάσια της μέσης κινητικής ενέργειας των μορίων του οξυγόνου.
          δ) Τετραπλάσια της μέσης κινητικής ενέργειας των μορίων του οξυγόνου.
 
2. Ένα ηλεκτρόνιο εκτοξεύεται με ταχύτητα υο παράλληλα στις δυναμικές γραμμές ομογενούς ηλεκτρικού πεδίου, στην κατεύθυνση των δυναμικών γραμμών. Αν θεωρηθεί το βάρος του αμελητέο τότε η κίνηση που θα κάνει είναι:
α) Ευθύγραμμη ομαλή.
β) Ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη.
          γ) Ευθύγραμμη ομαλά επιβραδυνόμενη.
          δ) κυκλική

 1. Στο πηνίο του σχήματος αναπτύσσεται ηλεκτρεγερτική
  δύναμη από αυτεπαγωγή, με την πολικότητα που δείχνει το σχήμα. Το πηνίο διαρρέεται από ρεύμα που
           α) έχει σταθερή ένταση και φορά προς τα δεξιά.
           β) έχει φορά προς τα αριστερά και η ένταση του ελαττώνεται..
           γ) έχει φορά προς τα δεξιά και η ένταση του ελαττώνεται.
           δ) έχει φορά προς τα αριστερά και η ένταση του αυξάνεται
  

4. Η μεταβολή ΑΒΓΔ που παριστάνεται στο διπλανό διάγραμμα αποτελείται:
  α) Από δύο ισόχωρες και δύο ισόθερμες μεταβολές. 
  β) Από δύο ισοβαρείς και δύο ισόθερμες μεταβολές.
              γ) Από δύο ισοβαρείς και δύο ισόχωρες μεταβολές.
              δ) Απο δυο ισοβαρεις και δυο αδιαβατικες μεταβολές
 1. Στις επόμενες προτάσεις να γράψετε δίπλα σε κάθε πρόταση το γραμμα Σ αν η πρόταση είναι σωστή η Λ αν η πρόταση είναι λανθασμένη
  α) Σε αγωγό που κινείται παράλληλα στις δυναμικές γραμμές μαγνητικού πεδίου αναπτύσσεται ηλεκτρεγερτική δύναμη.
  β) Ο πρώτος θερμοδυναμικός νόμος αποτελεί μια έκφραση της αρχής διατήρησης της ενέργειας.
  γ) Σε ορισμένη ποσότητα ιδανικού αερίου η παράσταση παραμένει σταθερή.
  δ) Οι ενεργές ταχύτητες των μορίων του οξυγόνου και του αζώτου είναι ίσες, αν τα δύο αέρια βρίσκονται στην ίδια θερμοκρασία
  ε) Ο κανόνας του Lenz είναι συνέπεια της αρχής διατηρησης της ορμης

ΘΕΜΑ 2o (Μονάδες 25)
  1. Αέριο βρίσκεται σε θερμοκρασία ΤΑ και η ενεργός ταχύτητα των μορίων του
  είναι υενΑ. Αυξάνουμε τη θερμοκρασία του αερίου σε ΤΒ=4ΤΑ. Τότε η ενεργός
  ταχύτητα των μορίων του αερίου γίνεται υενΒ. Για τις ενεργές ταχύτητες
  του αερίου στις δυο καταστάσεις Α και Β ισχύει:
  i) υενΑ= υενΒ                   ii) υενΑ= υενΒ/2                                iii) υενΑ= 2 υενΒ
                 α) να επιλέξετε τη σωστή απάντηση                                                         μονάδες 2
                 β) να δικαιολογήσετε τη επιλογή σας                                                        μονάδες 6

  1. Δυο σωματίδια Α και Β με φορτία αντίστοιχα qA=q και qΒ=2q και μάζες mA=m και mΒ=3m αφήνονται με μηδενική ταχύτητα σε δυο σημεία ενός λείου οριζόντιου επιπέδου το οποίο βρίσκεται σε χώρο όπου υπάρχει ομογενές ηλεκτρικό πεδίο με δυναμικές γραμμές οριζόντιες. Αν αΑ και αΒ είναι αντίστοιχα οι επιταχύνσεις που δέχονται τα φορτισμένα σωματίδια Α και Β ισχύει:
   i) αΑΒ                    ii) αΑ=3αΒ/2                         iii) αΑ=2αΒ/3
   α) να επιλέξετε τη σωστή απάντηση                                                      μονάδες 2
   β) να δικαιολογήσετε την επιλογή σας                                                   μονάδες 6

  2.  Σε ιδανικό πηνίο που διαρρέεται από ρεύμα σταθερής έντασης Ι εκτελούμε το ίδιο πείραμα δυο φορές. Την πρώτη φορά τετραπλασιάζουμε την ένταση του ρεύματος σε χρόνο Δt1 ενώ την δεύτερη φορά τετραπλασιάζουμε την ένταση του ρεύματος σε χρόνο Δt2=2Δt1. Τότε για την επαγωγική τάση που δημιουργείται στο πηνίο λόγω του φαινομένου της αυτεπαγωγής στις δυο περιπτώσεις ισχύει:
   i) ΕΕΠ2ΕΠ1                            ii) ΕΕΠ2=2ΕΕΠ1                            iii) ΕΕΠ2ΕΠ1/2
   α) να επιλέξετε τη σωστή απάντηση                                                     μονάδες 2
   β) να δικαιολογήσετε την επιλογή σας                                                  μονάδες 7

ΘΕΜΑ 3o (Μονάδες 25)
Το αέριο μια θερμικής μηχανής εκτελεί κυκλική αντιστρεπτή μεταβολή ΑΒΓΔΑ που αποτελείται από τις εξής επιμέρους μεταβολές ΑΒ ισόθερμη συμπίεση από την κατάσταση Α με PA=4atm και VA=8L μέχρι την κατάσταση Β όπου η πίεση του διπλασιάζεται ΒΓ ισοχωρη θέρμανση μέχρι η πίεση του να γίνει PΓ=12atm ΓΔ ισόθερμη εκτόνωση μέχρι την κατάσταση Δ από όπου με μια ισοχωρη μεταβολή επανέρχεται στην αρχική του κατάσταση Α. Αν γνωρίζετε ότι για το αέριο ισχύει CV=3R/2, n=2/R όπου R η σταθερά των αερίων σε μονάδες (S.I.), και η τα mol του αερίου, να βρεθούν:

α) η θερμοκρασία του αερίου στις καταστάσεις Α,Β,Γ, Δ και να γίνει το διάγραμμα της κυκλικής μεταβολής ΑΒΓΔΑ σε αριθμημένους άξονες P-V 
 μονάδες 6
β) το έργο που παράγεται σε κάθε κύκλο 
 μονάδες 6
γ) ο συντελεστής απόδοσης της μηχανής 
μονάδες 7
δ) η ισχύς της μηχανής αν εκτελεί 3000 κύκλους σε κάθε λεπτό 
 μονάδες 6
Δίνονται 1atm=105N/m2, 1L=10-3m3.

ΘΕΜΑ 4o (Μονάδες 25)
Δυο κατακόρυφα παράλληλα σύρματα - οδηγοί, με αμελητέα αντίσταση απέχουν απόσταση l=1m. Στη βάση τους τα σύρματα - οδηγοί ενώνονται με σύρμα αντίστασης R1=0,1Ω. Ένας πρισματικός αγωγός με μάζα m=1kg μπορεί να ολισθαίνει πάνω στα σύρματα - οδηγούς χωρίς τριβές παραμένοντας συνεχώς οριζόντιος. Το σύστημα βρίσκεται σε ομογενές μαγνητικό πεδίο έντασης Β=0,5Τ, με διεύθυνση κάθετ στο επίπεδο των συρμάτων. Στον οριζόντιο αγωγό, που έχει αντίσταση R=0,1Ω, ασκείται σταθερή δύναμη F=15N, παράλληλη προς τα σύρματα – οδηγούς και φορά προς τα πάνω. Τη χρονική στιγμή t=0, ο αγωγός βρισκόταν στην βάση του επιπέδου που ορίζουν τα σύρματα - οδηγοί. Να υπολογιστούν:

α) η οριακή ταχύτητα που θα αποκτήσει ο πρισματικός αγωγός ανεβαίνοντας
μονάδες 7
β) η τάση στα άκρα του μετά την απόκτηση της οριακής ταχύτητας
μονάδες 6
γ) η απόλυτη τιμή του ρυθμού μεταβολής της κινητικής ενέργειας του πρισματικού αγωγού όταν η ταχύτητα του είναι ίση με την μισή της οριακής της τιμής
μονάδες 6
δ) η θερμική ισχύς που δαπανάται στον αντιστατη R1 όταν ο αγωγός κινείται με την οριακή του ταχύτητα 
 μονάδες 6

Δίνεται g=10m/s2.ΚΑΡΕΑΣ 28-5-2013

Ο Δ/ντής                                                                                              Οι Εισηγητές


 ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΥΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

Σάββατο, 24 Ιουνίου 2017

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Γ.Π. 2013

ΓΕ.Λ. ΚΑΡΕΑ ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ – ΙΟΥΝΙΟΥ 2013
ΤΑΞΗ: Β΄ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ


ΘΕΜΑ 1ο (μονάδες 25)
Για τις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε τον αριθμό και δίπλα το γραμμα που συμπληρώνει σωστά κάθε πρόταση

 1. Υλικό σημείο εκτελεί ομαλή κυκλική κίνηση. Τότε:
  α) η ταχύτητα του παραμένει σταθερή
  β) η επιτάχυνση του παραμένει σταθερή
  γ) η γωνιακή του ταχύτητα παραμένει σταθερή
  δ) η κεντρομόλος επιτάχυνση του είναι μηδέν.
 2. Η ενέργεια ενός φορτισμένου πυκνωτή υπολογίζεται από τη σχέση
  α) U=C2/2V β) U=V2/2C γ) Q2/2C δ) 2CV2
 3. Η ένταση του μαγνητικού πεδίου στο κέντρο ενός κυκλικού ρευματοφόρου αγωγού:
  α) είναι ανεξάρτητη από την ένταση του ρεύματος που τον διαρρέει
  β) είναι αντιστρόφως ανάλογη της ακτίνας του κυκλικού αγωγού
  γ) είναι παράλληλη προς το επίπεδο που ορίζει ο κυκλικός αγωγός
  δ) εξαρτάται από το υλικό του αγωγού
 4. Η μονάδα μέτρησης της μαγνητικής ροής που περνάει μέσα από μια επιφάνεια έχει μονάδα μέτρησης στο S.I. Το:
  α) 1N/m β) 1Ω/m2, γ) 1Wb, δ) 1kg/C

Στις επόμενες 5 προτάσεις να γράψετε δίπλα σε κάθε πρόταση το γραμμα Σ αν η πρόταση είναι σωστή η Λ αν η πρόταση είναι λανθασμένη.

α) Ο πυκνωτής είναι μια διάταξη με την οποία επιτυγχάνεται η αποθήκευση του ηλεκτρικού φορτίου
β) Όταν ένα σώμα εκτελεί ομαλή κυκλική κίνηση, τότε πάνω του ασκείται κεντρομόλος δύναμη.
γ) Το ηλεκτρικό φορτίο που μετατοπίζεται σε ορισμένη μεταβολή μαγνητικής ροής, εξαρτάται από το χρόνο που διαρκεί η μεταβολή αυτή
δ) Η ένταση και το δυναμικό του ηλεκτρικού πεδίου είναι διανυσματικά μεγέθη
ε) Η χωρητικότητα ενός πυκνωτή είναι ανάλογη με το φορτίο του
ΘΕΜΑ 2ο (μονάδες 25)
 1. Δυο αυτοκίνητα εκτελούν κυκλική κίνηση στην ίδια κυκλική πλατεία και με την ίδια φορά περιστροφής. Το αυτοκίνητο Α κάνει τον κύκλο της πλατείας στο μισό χρόνο από ότι το αυτοκίνητο Β. Για τις συχνότητες περιστροφής των αυτοκινήτων ισχύει ότι:
  α) fΑ=fΒ β) fΑ=2fΒ γ) fΑ=fΒ/2
   1. να σημειώσετε τη σωστή απάντηση (μονάδες 2)
   2. να δικαιολογήσετε την επιλογή σας (μονάδες 6)
 1. Ένας ευθύγραμμος ρευματοφόρος αγωγός βρίσκεται μέσα σε ομογενές μαγνητικό πεδίο κάθετα προς τις δυναμικές του γραμμές. Στον αγωγό ασκείται από το πεδίο δύναμη Laplace ίση με F1. Διπλασιάζουμε το ρεύμα που διαρρέει τον αγωγό μειώνοντας ταυτόχρονα το μήκος του στο μισό του αρχικού. Τότε η νέα δύναμη Laplace που του ασκείται έχει τιμή F2 και ισχύει ότι:
  α) F2=2F1 β) F2=F1 γ) F2=F1/2
   1. να σημειώσετε τη σωστή απάντηση (μονάδες 2)
   2. να δικαιολογήσετε την επιλογή σας (μονάδες 6)

 1. Δυο πηνία Π1 και Π2 με αριθμό σπειρών Ν1 και Ν2 και εμβαδό κάθε σπείρας S1 και S2 αντίστοιχα βρίσκονται μέσα στο ίδιο ομογενές μαγνητικό πεδίο με τον άξονα τους παράλληλο προς τις δυναμικές γραμμές του πεδίου. Βγάζουμε από το μαγνητικό πεδίο το πηνίο Π1 σε χρόνο Δt1 και το πηνίο Π2 σε χρόνο Δt2. Αν Ν1=2Ν2, S1=S2 και Δt1=Δt2/2 τότε για την ηλεκτρεγερτικές δυνάμεις από επαγωγή, Εεπ1 και Εεπ2, που αναπτύσσονται στα δυο πηνία ισχύει:
  α) Εεπ1 = Εεπ2 β) Εεπ2 =4 Εεπ1 γ) Εεπ1 =4 Εεπ2

   1. να σημειώσετε τη σωστή απάντηση (μονάδες 2)
   2. να δικαιολογήσετε την επιλογή σας (μονάδες 7)

ΘΕΜΑ 3ο (μονάδες 6+6+6+7=25)
Σε δυο σημεία Α και Β ενός λείου οριζοντίου επιπέδου βρίσκονται δυο σημειακά φορτία qA=6μC και qB=-3μC. Τα φορτία απέχουν μεταξύ τους 3m.

α) Να βρεθεί το σημείο Σ του ευθυγράμμου τμήματος ΑΒ, στο οποίο το δυναμικό του ηλεκτρικού πεδίου που δημιουργείται από τα φορτία είναι μηδέν.

β) Να υπολογιστεί και να σχεδιαστεί η ένταση του ηλεκτρικού πεδίου στο σημείο Σ.

Ένα φορτίο q=1μC και μάζας 9g τοποθετείται στο σημείο Σ.
γ) Να βρεθεί η συνολική δύναμη που δέχεται το φορτίο q στη θέση Σ

Αφαιρούμε το φορτίο qB από τη θέση Β και αφήνουμε ελεύθερο το φορτίο q στη θέση Σ.
δ) Πόση είναι η αρχική επιτάχυνση που δέχεται το φορτίο q στη θέση Σ;
Δίνεται Κηλ=9x109Nm2/C2, 1μC=10-6C, 1g=10-3kg

ΘΕΜΑ 4ο (μονάδες 6+6+6+7=25)
Δυο σώματα Α και Β τα οποία θεωρούνται υλικά σημεία, με μάζες m1=1kg και m2=2kg αντίστοιχα, βρίσκονται σε οριζόντιο επίπεδο και ηρεμούν. Μεταξύ των σωμάτων και του επιπέδου υπάρχει τριβή με συντελεστή μ=0,1. Την χρονική στιγμή t0=0 εκτοξεύουμε το σώμα Α προς το Β. Τα σώματα συγκρούονται μετωπικά ανελαστικά και μετά την κρούση, το σώμα Β αποκτά ταχύτητα υ2'=4m/s. Αν η ταχύτητα του Α πριν την σύγκρουση ήταν υ1=10m/s,

α) να υπολογίσετε την ταχύτητα υ1' του Α μετά την κρούση

β) να υπολογίσετε την μεταβολή της ορμής του σώματος Α

γ) αν η διάρκεια της κρούσης, (διάρκεια επαφής των σωμάτων), ήταν Δt=0.1s, να βρεθεί η δύναμη που δέχτηκε το σώμα Β από το Α.

δ) Να βρεθεί πόσο θα απέχουν μεταξύ τους τα σώματα όταν σταματήσουν να κινούνται μετά την κρούση. Δίνεται g=10m/s2


ΚΑΡΕΑΣ 3-6-2013

Ο Δ/ΝΤΗΣ                                                                       ΟΙ ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ

 ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΥΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

Πέμπτη, 22 Ιουνίου 2017

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 2013


ΓΕ.Λ. ΚΑΡΕΑ ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ – ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΤΑΞΗ: Α΄
ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:

ΘΕΜΑ 1Ο (μονάδες 25)
Για τις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε τον αριθμό και δίπλα το γραμμα που συμπληρώνει σωστά κάθε πρόταση.

 1. Ενα πορτοκάλι βάρους 2Ν πέφτει από ένα δέντρο. Με βάσει τον 3ο νόμο του Newton συμπεραίνουμε ότι:
  α) η κίνηση είναι επιταχυνόμενη
  β) η επιτάχυνση της βαρύτητας παραμένει σταθερή
  γ) η δύναμη που ασκεί το πορτοκάλι στη Γη είναι 2Ν
  δ) η δύναμη που ασκεί το πορτοκάλι στη Γη είναι μικρότερη από 2Ν
 2. Σώμα κινείται ευθύγραμμα σε οριζόντιο επίπεδο και δέχεται την επίδραση σταθερής συνισταμένης οριζόντιας δύναμης που έχει την κατεύθυνση της κίνησης. Τότε:
  α) η μάζα του σώματος αυξάνεται
  β) η επιτάχυνση του σώματος αυξάνεται
  γ) η ταχύτητα του σώματος αυξάνεται
  δ) η ταχύτητα του σώματος παραμένει σταθερή
 3. Ενα σώμα μάζας m κινείται σε οριζόντιο επίπεδο. Η δύναμη τριβής ολίσθησης θα αυξηθεί αν:
  α) αυξήσουμε την ταχύτητα του σώματος
  β) αυξήσουμε το εμβαδόν της τριβομενης επιφάνειας
  γ) λειάνουμε τις τριβομενες επιφάνειες
  δ) αυξήσουμε τη μάζα του σώματος
 4. Ενα σώμα αφήνεται στην κορυφή πλάγιου επιπέδου και κατεβαίνει με σταθερή ταχύτητα. Τότε:
  α) η κίνηση του σώματος γίνεται χωρίς τριβές
  β) στο σώμα ασκείται τριβή που είναι ανάλογη με το εμβαδόν των τριβομενων επιφανειών
  γ) η συνισταμένη των δυνάμεων που ασκούνται στο σώμα είναι ίση με μηδέν
  δ) η επιτάχυνση του σώματος είναι σταθερή
 5. Στις επόμενες 5 προτάσεις να γράψετε δίπλα σε κάθε πρόταση το γραμμα Σ αν η πρόταση είναι σωστή η Λ αν η πρόταση είναι λανθασμένη.
  α) η ένταση του ρεύματος που διαρρέει ένα αντιστατη σταθερής θερμοκρασίας είναι αντιστρόφως ανάλογη της τάσης που εφαρμόζεται στα άκρα του
  β) το πρακτικό αποτέλεσμα είναι ότι με τη συνδεσμολογία αντιστάσεων παράλληλα μεταξύ τους, επιτυγχάνουμε αντιστάσεις μικρότερες από τις αντιστάσεις που διαθέτουμε
  γ) αν από το ίδιο ύψος στον ίδιο τόπο αφήσουμε ένα βαρύ και ένα ελαφρύτερο σώμα να πέσουν ταυτόχρονα στο κενό, τότε τα δυο σώματα θα φτάσουν ταυτόχρονα στο έδαφος
  δ) η αδράνεια που παρουσιάζει ένα σώμα εξαρτάται από τη μάζα του
  ε) κατά την οριζόντια κίνηση ενός σώματος το 
  έργο του βάρους του είναι πάντοτε μηδέν.

ΘΕΜΑ 2Ο (μονάδες 25)


  Στο επόμενο διάγραμμα φαίνεται η μεταβολή του ρεύματος σε συνάρτηση με την τάση στα άκρα δυο αντιστατων R1 και R2, σταθερής θερμοκρασίας. Αν η γραφική παράσταση 1 αναφέρεται στον αντιστατη R1 και η γραφική παράσταση 2 στον R2 τότε:  
  i) R1>R2 ii) R12
iii) R1=R2


 • α) 
  να   επιλέξετε τη σωστή απάντηση                μονάδες 2
  β) να δικαιολογήσετε την επιλογή σας             μονάδες 6
 • Έστω ένας αντιστάτης R ο οποίος διαρρέεται από ρεύμα σταθερής έντασης Ι. Τότε η ισχύς που αναπτύσσεται στον αντιστάτη είναι P. Αν διπλασιάσουμε την ένταση του ρεύματος που διαρρέει τον αντιστάτη, χωρίς να μεταβληθεί η θερμοκρασία του, τότε η ισχύς που αναπτύσσεται στον αντιστατη είναι:
  i) P'=2P ii) P'=P/2 iii) P'=4P
  α) να επιλέξετε τη σωστή απάντηση μονάδες 2
  β) να δικαιολογήσετε την επιλογή σας μονάδες 6
 •  Τρεις όμοιοι αντιστάτες R συνδέονται μεταξύ τους όπως φαίνεται στο σχήμα. Η ισοδύναμη αντίσταση που προκύπτει από τη συνδεσμολογία είναι:
     i) 3R/2 ii) 2R/3 iii) 3R
  α) να επιλέξετε τη σωστή απάντηση μονάδες 2
  β) να δικαιολογήσετε την επιλογή σας μονάδες 7


 • ΘΕΜΑ 3Ο (μονάδες 25)

   


  Ενα σύστημα δυο σωμάτων με μάζες m1=5kg και m2=10kg που είναι δεμένα μεταξύ τους με νήμα σταθερού μήκους και αμελητέας μάζας, αρχικά ηρεμεί πάνω σε λείο οριζόντιο επίπεδο. Η αρχική απόσταση μεταξύ των σωμάτων, (μήκος του νήματος), είναι 1m. Την χρονική στιγμή t0=0, ασκούμε στο σώμα m1 σταθερή οριζόντια δύναμη F=30N όπως φαίνεται στο σχήμα.
  Να βρεθούν:

  α) η επιτάχυνση του συστήματος μονάδες 5
  β) η τάση του νήματος που συνδέει τα δυο σώματα μονάδες 6

  Την χρονική στιγμή t1=5s κόβεται το νήμα που συνδέει τα δυο σώματα. Να βρείτε:

  γ) την ταχύτητα. των σωμάτων την στιγμή που κόπηκε το νήμα μονάδες 7
  δ) την απόσταση μεταξύ των σωμάτων την στιγμή t2=6s. μονάδες 7
  Δίνεται g=10m/s2

  ΘΕΜΑ 4Ο (μονάδες 25)

     Σώμα μάζας 2kg αρχικά ηρεμεί σε οριζόντιο επίπεδο. με το οποίο παρουσιάζει τριβές με συντελεστή τριβής μ=0,1. Στο σώμα ασκείται οριζόντια δύναμη που η τιμή της μεταβάλλεται με την απόσταση όπως δείχνει το διπλανό διάγραμμα. Να υπολογίσετε για την μετατόπιση από την αρχική του θέση x0=0 έως την θέση x=6m.


  α) Το έργο της δύναμης F μονάδες 6
  β) το έργο της τριβής μονάδες 6
  γ) την ταχύτητα. του σώματος στη θέση x=6m μονάδες 6

  Αν η δύναμη F καταργείται στη θέση όπου μηδενίζεται η τιμή της, να βρείτε:

  δ) την συνολική μετατόπιση του σώματος από τη θέση x0=0, μέχρι να σταματήσει.
  Μονάδες 7
  Δίνεται g=10m/s2


  ΚΑΡΕΑΣ 27-5-2013

  Ο Δ/ντης                                                                                    Οι Εισηγητες

   ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ