Τρίτη, 30 Μαΐου 2017

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 2011

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΡΕΑ                             ΦΥΣΙΚΗ                   Σχολ. Έτος 2010-2011


             Θέματα γραπτών προαγωγικών εξετάσεων περιόδου Μαΐου-Ιουνίου 2011


                                                   ΤΑΞΗ Α΄

ΘΕΜΑ A

A.1  Μονάδα ορμής στο S.I. Είναι:

α.  N.s2
β.  kg.m/s
γ.  kg.m/s2
δ.  kg.s/m

A.2   Μια κίνηση λέγεται ευθύγραμμη ομαλή όταν:
α.  το μέτρο της ταχύτητας παραμένει σταθερό
β.  σε ίσους χρόνους έχουμε ίσα διαστήματα
γ.  το διάνυσμα της ταχύτητας παραμένει σταθερό
δ.  η ταχύτητα έχει συνεχώς την ίδια κατεύθυνση

Α.3   Μονωμένο σύστημα είναι εκείνο που αποτελείται από σώματα:
α.  Στα οποία δεν ενεργούν δυνάμεις
β.  που είναι συνεχώς ακίνητα
γ.  που η συνισταμένη των εξωτερικών δυνάμεων είναι μηδέν
δ.  που δεν αλληλεπιδρούν μεταξύ τους

Α.4   Ένα σώμα Α έχει μάζα m και ταχύτητα u, ενώ ένα άλλο σώμα Β έχει μάζα 2m και
        ταχύτητα u/2. Για τις κινητικές ενέργειες ΚΑ και ΚΒ των σωμάτων Α και Β, ισχύει:
α.  ΚΑ>ΚΒ
β.  ΚΑ=ΚΒ
γ.  ΚΑ<ΚΒ
δ.  Δεν συγκρίνονται

Α.5   Σώμα μάζας m κινείται σε οριζόντιο επίπεδο Η δύναμη τριβής θα αυξηθεί αν:
α.  αυξήσουμε την ταχύτητα του σώματος
β.  αυξήσουμε το εμβαδόν της τριβόμενης επιφάνειας
γ.  λειάνουμε το επίπεδο
δ.  αυξήσουμε τη μάζα του σώματος                     μονάδες 5Χ5=25

ΘΕΜΑ Β.

Β.1   Ένα βλήμα μάζας m και ορμής P, σφηνώνεται σε ακίνητο σώμα μάζας 2m. Η ορμή που θα αποκτήσει το συσσωμάτωμα μετά την κρούση είναι:
α.  P                       β. P/3                          γ.  3P
Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση                                      μονάδες 3
Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας                                   μονάδες 5

Β.2   Ένα σώμα αφήνεται από την κορυφή ενός κεκλιμένου επιπέδου και κατεβαίνει προς τη βάση του, με σταθερή ταχύτητα. Τότε μεταξύ του σώματος και του κεκλιμένου επιπέδου:
α.  ασκείται δύναμη τριβής από το επίπεδο προς το σώμα
β.  Δεν ασκείται δύναμη τριβής από το επίπεδο προς το σώμα
γ.  Τα στοιχεία είναι ανεπαρκή για να γνωρίζουμε
Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση μονάδες 3
Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας μονάδες 5

Β.3   Σε ακίνητο σώμα μάζας m=3kg που βρίσκεται σε οριζόντιο επίπεδο, ασκούμε οριζόντια δύναμη μέτρου F=6N. Το σώμα τότε αποκτά επιτάχυνση α=1m\s2. Η δύναμη τριβής ολίσθησης μεταξύ σώματος και οριζοντίου επιπέδου έχει μέτρο:
α.  1Ν                    β.  3Ν                         γ.   6Ν

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση μονάδες 3
Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας μονάδες 6

ΘΕΜΑ Γ.

Ένα σώμα μάζας m=2kg ηρεμεί σε οριζόντιο επίπεδο. Τη στιγμή t0=0 ασκείται στο σώμα δύναμη F με μέτρο 20Ν και διεύθυνση πλάγια προς τα πάνω, που σχηματίζει με το οριζόντιο επίπεδο γωνία φ με ημφ=0,6 και συνφ=0,8. Ο συντελεστής τριβής ολίσθησης μεταξύ του σώματος και του οριζοντίου επιπέδου είναι μ=0,5.
α. Να σχεδιάσετε τις δυνάμεις που ασκούνται στο σώμα και να υπολογίσετε τις συνιστώσες της δύναμης F στους άξονες x και y.
β. Να υπολογίσετε την δύναμη της τριβής ολίσθησης
γ. Να υπολογίσετε την επιτάχυνση με την οποία κινείται το σώμα
δ. Να υπολογίσετε την ταχύτητα του σώματος και την μετατόπιση του την χρονική στιγμή t=2s.  Δίνεται g=10m/s2                                Μονάδες 6+6+6+7=25

ΘΕΜΑ Δ.

Ένα σώµα µάζας m=2kg ξεκινά από την ηρεµία από την βάση ενός κεκλιµένου επιπέδου και κινείται προς τα πάνω µε την επίδραση δύναµης F=24Ν, παράλληλης προς το επίπεδο, όπως στο σχήµα. Ο
συντελεστής τριβής µεταξύ σώµατος και επιπέδου είναι µ=0,5, ενώ δίνονται ακόµη ηµθ=0,6, συνθ=0,8.
α. Να βρεθεί η δύναμη τριβής μεταξύ επιπέδου και σώματος.  
β. Να βρεθεί το μέτρο της επιτάχυνσης που έχει το σώμα κατά την άνοδο
γ. Να βρεθεί  πόσο μεταβάλλεται η κινητική ενέργεια του σώματος, όταν θα έχει διατρέξει διάστημα     s=4m κατά την άνοδο στο κεκλιμένο επίπεδο
δ. Να υπολογιστεί η θερμότητα που αναπτύχθηκε λόγω τριβών, όταν θα έχει διανύσει διάστημα      
    s=10m κατά την άνοδο.  Δίνεται g=10m/s2
                                                                                              Μονάδες   6+6+6+7=25

Τα θέματα και τις λύσεις μπορείτε να τα κατεβάσετε από τη σελίδα της Α Λυκείου.

Κυριακή, 28 Μαΐου 2017

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 2009-2010

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΡΕΑ                             ΦΥΣΙΚΗ                   Σχολ. Έτος 2010-2011


             Θέµατα γραπτών προαγωγικών εξετάσεων περιόδου Μαΐου-Ιουνίου 2011


                                                   ΤΑΞΗ Α΄

ΘΕΜΑ 1ο
Στις ερωτήσεις 1.1 έως 1.3 να βρείτε τη σωστή απάντηση (μονάδες 3x7)

1.1. Ένα  σώμα κρέμεται με νήμα από την οροφή  ενός δωματίου. Η αντίδραση του βάρους του σώματος είναι η δύναμη που ασκείται από:
    α) το σώμα στη Γη
    β) το σώμα στο σχοινί
    γ) την οροφή στο σχοινί
    δ) το σχοινί στο σώμα

 1.2.  Στην ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση:
    α) η ταχύτητα είναι σταθερή
    β) ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας είναι σταθερός
    γ) ο ρυθμός μεταβολής της θέσης είναι σταθερός
    δ) η μετατόπιση είναι ανάλογη του χρόνου κίνησης


1.3.  Το εμβαδόν της γραφικής παράστασης της ταχύτητας σε συνάρτηση με το χρόνο, σε μια ευθύγραμμη κίνηση παριστάνει:
    α) τη μετατόπιση                
    β) το μέτρο της επιτάχυνσης
    γ) το μέτρο της ταχύτητας      
    δ) το χρόνο κίνησης

   1.4. Να αντιστοιχίσετε τα φυσικά μεγέθη με τις μονάδες             (μονάδες 4)
                   
                       Φυσικά μεγέθη                                     Μονάδες
                     
                        α. ορμή                                               (1)  kgm/s
                     
                        β. μάζα                                               (2)      m/s
                     
                        γ. ταχύτητα                                        (3)        kg

                       δ. δύναμη                                           (4)       cm

                                                                                  (5)         N

ΘΕΜΑ 2 ο

2Α. Ένα σώμα που κινείται με ταχύτητα  συγκρούεται πλαστικά με ακίνητο σώμα της ίδιας μάζας. Το συσσωμάτωμα που θα δημιουργηθεί μετά την κρούση θα έχει ταχύτητα:

α. μηδέν           β.   2 γ.

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.                                       (μονάδες 4)
Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.                                    (μονάδες 9)

2Β. Σώμα μάζας m=2kg κινείται σε οριζόντιο επίπεδο με την επίδραση οριζόντιας δύναμης. Αν ο συντελεστής τριβής ολίσθησης είναι μ=0,2 και g=10m/s2, τότε το μέτρο της τριβής ολίσθησης είναι

α) 2Ν β) 4Ν γ) 8Ν

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση                       (μονάδες 4)
Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας                                     (μονάδες 8)

ΘΕΜΑ 3ο 

Μια φορητή ντουλάπα έχει βάρος 250Ν, και μετακινείται με σταθερή ταχύτητα σε οριζόντιο πάτωμα όταν πάνω της ασκείται οριζόντια δύναμη 125Ν.
3Α. Να υπολογίσετε το συντελεστή τριβής ολίσθησης μεταξύ ντουλάπας πατώματος   (μονάδες 8)
3Β. Αν αδειασουμε τη ντουλάπα ώστε το βάρος της να γίνει 160Ν. Πόση οριζόντια δύναμη πρέπει να ασκήσουμε για να κινείται με σταθερή ταχύτητα;
  (μονάδες 8)
3Γ. Αν ασκήσουμε στη ντουλάπα, που έχει βάρος 160Ν, δύναμη διπλάσια σε σχέση με τη δύναμη του (β) ερωτήματος, τότε πόση θα είναι η επιτάχυνση που θα αποκτήσει και πόσο διάστημα θα διανύσει σε χρόνο t=10s, θεωρώντας ότι ξεκινάει από την ηρεμία; Δίνεται g=10m/s2.    (μονάδες 9)

ΘΕΜΑ 4ο

Ένα σώμα μάζας m=10kg, είναι ακίνητο στη θέση Α ενός οριζοντίου επιπέδου και δέχεται οριζόντια δύναμη F=40N. Το σώμα με την επίδραση της δύναμης F αποκτά επιτάχυνση 2m/s2.  
4Α. Να υπολογίσετε την δύναμη τριβής ανάμεσα στο σώμα και στο οριζόντιο επίπεδο    (μονάδες 6)
4Β. Να υπολογίσετε τα έργα των δυνάμεων που ασκούνται στο σώμα για μετατόπιση του σώματος μέχρι τη θέση Γ όπου ΑΓ=5m                  (μονάδες 6)
4Γ. Να υπολογίσετε την κινητική ενέργεια του σώματος στη θέση Γ  
   (μονάδες 6)
4Δ. Αν στη θέση Γ πάψει η επίδραση της δύναμης F, να βρείτε τη θέση Δ στην οποία θα σταματήσει το σώμα.                                                         (μονάδες 7)


Τα θέματα και τις λύσεις μπορείτε να τα κατεβάσετε από τη σελίδα της Α Λυκείου

Σάββατο, 27 Μαΐου 2017

ΘΕΜΑΤΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 2015-16

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΙΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2016                                               ΓΕΛ ΚΑΡΕΑ


ΘΕΜΑ Α                                                (Μονάδες 25)
Για να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, αρκεί να γράψετε στο φύλλο απαντήσεων τον αριθµό της ερώτησης και δεξιά απ’ αυτόν το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.
Α1. Η χαρακτηριστική καµπύλη µιας πηγής φαίνεται στο διπλανό σχήµα. Το σηµείο Α τοµής της καµπύλης µε τον άξονα της πολικής τάσης V της µπαταρίας, εκφράζει
α. την ηλεκτρεγερτική δύναµη Ε της πηγής.
β. την εσωτερική αντίσταση της πηγής.
γ. την τιµή του ρεύµατος βραχυκύκλωσης.
δ. την ισχύ της πηγής.Α2. Ένας λαµπτήρας που διαρρέεται από ρεύµα
α. φορτίζεται.                                        β. µετατρέπει ηλεκτρική ενέργεια σε µηχανική.
γ. καταναλώνει ηλεκτρικό φορτίο.        δ. τροφοδοτείται µε ηλεκτρική ενέργεια.

Α3. Στα ηλεκτρικά κυκλώµατα η διαφορά δυναµικού
α. είναι διανυσµατικό µέγεθος.                      β. έχει πάντα θετική τιµή.
γ. έχει τιµή αρνητική ή µηδέν.                       δ. αναφέρεται σε δύο σηµεία του κυκλώµατος.

Α4.  Η αντίσταση ενός µεταλλικού αγωγού σταθερής θερµοκρασίας είναι
 α. ανάλογη της τάσης που εφαρµόζουµε στα άκρα του.
 β. αντιστρόφως ανάλογη της τάσης που εφαρµόζουµε στα άκρα του.
 γ. ανεξάρτητη από την τιµή και την πολικότητα της τάσης που εφαρµόζουµε στα άκρα του.
 δ. ανάλογη µε το τετράγωνο της τάσης που εφαρµόζουµε στα άκρα του.

Α5. Για να απαντήσετε στην παρακάτω ερώτηση, αρκεί να γράψετε στο φύλλο απαντήσεων το γράμμα της πρότασης  και δεξιά απ’ αυτήν το γράµµα Σ αν την κρίνετε σωστή ή το γράµµα Λ αν την κρίνετε λανθασµένη.
α)  Όταν δυο αντιστάτες R1 και R2 (R1 ≠ R2) συνδέονται παράλληλα έχουν στα άκρα τους ίδια τάση.
β) Στην κατά σειρά σύνδεση αντιστατών οι αντιστάτες διαρρέονται από το ίδιο ρεύµα.
γ) Στην παράλληλη σύνδεση ανόµοιων αντιστατών, ο ρυθµός παραγωγής θερµότητας είναι ίδιος για όλους τους αντιστάτες.
δ) Ο ρόλος της ηλεκτρικής πηγής σ’ ένα κύκλωµα είναι να παράγει ηλεκτρικά φορτία.
ε) Σε ένα κλειστό κύκλωµα µε πηγή (E, r) και αντιστάτη R η πολική τάση της πηγής είναι µικρότερη από την ηλεκτρεγερτική της δύναµη.

ΘΕΜΑ Β
B.1 Στο παρακάτω σχήμα εικονίζονται δύο συστοιχίες αντιστατών, που απoτελούνται από όμοιους αντιστάτες, αντίστασης R. Αν συνδεθεί η συστοιχία (1) στα σημεία Α και Β με ηλεκτρική πηγή
ηλεκτρεγερτικής δύναμης Ε και αμελητέας εσωτερικής αντίστασης (r = 0) το κύκλωμα διαρρέεται από ρεύμα έντασης Ι1, ενώ αν συνδεθεί η συστοιχία (2) στα σημεία Γ και Δ με ηλεκτρική πηγή όμοια με την παραπάνω, το κύκλωμα διαρρέεται από ρεύμα έντασης Ι2.

Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.             Μονάδες 4
Για τις τιμές των εντάσεων του ρεύματος στις δύο περιπτώσεις ισχύει :

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.             Μονάδες 8

B.2  Στο διπλανό σχήμα απεικονίζονται δύο ακλόνητα σημειακά ηλεκτρικά  φορτισμένα
σφαιρίδια με φορτία QA και QB που είναι τοποθετημένα σε σημεία Α και Β αντίστοιχα μίας
ευθείας (ε). Τα φορτία απέχουν απόσταση r. Αν στο σημείο Κ που απέχει r1 = r / 4 από το σημείο
Α, τοποθετηθεί δοκιμαστικό ηλεκτρικό φορτίο q παρατηρούμε ότι ισορροπεί ακίνητο.
      
Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.                 Μονάδες 4
Για τα φορτία QA και QB ισχύει :
      α. QΒ = 3 QΑ                   β. QΒ = 9 QΑ                       γ. QΒ = - 9 QΑ
                                                                                   
Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.                 Μονάδες 9

ΘΕΜΑ Γ              (Μονάδες 6+6+6+7=25)
Δίνεται πηγή με  και r = 1Ω. Η πηγή τροφοδοτεί δύο αντιστάσεις R1 = 2Ω και R2 = 3Ω συνδεμένες σε σειρά. Να βρείτε:
Γ1.την ένταση του ρεύματος, που διαρρέει το κύκλωμα,
Γ2.την πολική τάση της πηγής,
Γ3.την ισχύ, που παρέχει η πηγή σε όλο το κύκλωμα και την ισχύ στην εσωτερική αντίσταση της πηγής,
Γ4.την ενέργεια που παρέχει στην αντίσταση R2 σε χρόνο t=2min
         
 ΘΕΜΑ Δ                 (Μονάδες 6+6+6+7=25)
Ένα άτομο υδρογόνου βρίσκεται στη θεμελιώδη του κατάσταση 
(n = 1) με ενέργεια E1 = -13,6eV. Στο σχήμα δίνεται το διάγραμμα των τεσσάρων πρώτων ενεργειακών σταθμών του ατόμου του υδρογόνου.
Δ1. Να υπολογίσετε την ενέργεια κάθε διεγερμένης κατάστασης 
(n = 2, n = 3, n = 4).
Δ2. Ένα σωματίδιο με κινητική ενέργεια K1 = 13eV συγκρούεται με το παραπάνω άτομο υδρογόνου. Το άτομο απορροφά τμήμα της κινητικής ενέργειας του σωματιδίου και διεγείρεται στην ενεργειακή στάθμη με κύριο κβαντικό αριθμό n = 3. Να υπολογίσετε την τελική κινητική ενέργεια του σωματιδίου.
Δ3. Το διεγερμένο άτομο, μετά από ελάχιστο χρονικό διάστημα, επανέρχεται στη θεμελιώδη του κατάσταση. Να μεταφέρετε το σχήμα των ενεργειακών σταθμών στο τετράδιο σας και να σχεδιάσετε τις δυνατές μεταβάσεις του ηλεκτρονίου από τη διεγερμένη κατάσταση στη θεμελιώδη κατάσταση.
Δ4. Σε μια από τις παραπάνω μεταβάσεις εκπέμπεται ακτινοβολία με τη μεγαλύτερη συχνότητα. Να υπολογίσετε τη συχνότητα αυτή.
Δίνονται, σταθερά του Planck   h = 6,63·10-34J·s και οτι  1eV = 1,6·10-19J

Μπορείτε να κατεβάσετε τα θέματα και τις λύσεις τους από τη σελίδα Β Λυκείου Γενικής Παιδείας.

Πέμπτη, 25 Μαΐου 2017

ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2015-16

 ΘΕΜΑΤΑ ΓΡΑΠΤΩΝ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ   ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2015-16
ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
ΤΑΞΗ Β΄

ΘΕΜΑ Α                     (Μονάδες 5Χ5=25)

A1. Μια μοτοσυκλέτα κινείται σε κυκλική πίστα με ταχύτητα σταθερής τιμής. Όταν διπλασιαστεί η τιμή της ταχύτητας η κεντρομόλος επιτάχυνση:
α) είναι ίδια.               β) Διπλασιάζεται.            γ) Υποδιπλασιάζεται.              δ) Τετραπλασιάζεται.

A2. Η μονάδα μέτρησης της ορμής στο Διεθνές Σύστημα (S.I.) είναι:
α) 1kg. m/s2                  β) 1N·s                 γ) 1Kg. m/s                 δ) 1N·m/s


Α3. Στην εικόνα φαίνονται δύο πανομοιότυπες σφαίρες. Η σφαίρα Α αφήνει το τραπέζι την ίδια στιγμή που η σφαίρα Β αφήνει τον μαγνήτη.
Ποια σφαίρα φτάνει πρώτη στο πάτωμα;
α) Φτάνει πρώτα η σφαίρα Β.
β) Φτάνει πρώτα η σφαίρα Α.
γ) Φτάνουν ταυτόχρονα.
δ) Δεν μπορούμε να απαντήσουμε γιατί δεν γνωρίζουμε το ύψος.

Α4. Θεωρούμε δύο ανθρώπους που βρίσκονται στα σημεία Α και Β, της γήινης επιφάνειας. Λόγω της περιστροφής της Γης εκτελούν μία περιστροφή σε 24h.
Ποιος από τους δύο έχει μεγαλύτερη ταχύτητα;
α) Ο άνθρωπος που είναι στο σημείο Α.
β) Ο άνθρωπος που είναι στο σημείο Β.
γ) Και οι δύο έχουν ίσες ταχύτητες.
δ) Δεν μπορούμε να ξέρουμε με αυτά τα δεδομένα.

Α5. Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές:
α) Ένα σύστημα δύο σωμάτων μπορεί να έχει μηδενική ορμή ακόμη και αν τα σώματα κινούνται.
β) Η έλξη που ασκεί η Γη στη Σελήνη δεν είναι εσωτερική δύναμη του συστήματος, γιατί προκαλεί την περιφορά της Σελήνης γύρω από τη Γη.
γ) Δύο σώματα με διαφορετικές μάζες έχουν πάντα διαφορετικές ορμές.
δ) Δύο ίσες δυνάμεις που ασκούνται σε δύο σώματα με διαφορετικές ορμές, προκαλούν στον ίδιο χρόνο ίσες μεταβολές στην ορμή των σωμάτων.
ε) Η διατήρηση της ορμής ισχύει μόνο στις κρούσεις σωμάτων.

ΘΕΜΑ Β
Β1. Αέριο συμπιέζεται ισόθερμα στο μισό του αρχικού του όγκου. Η ενεργός ταχύτητα των μορίων του
α) διπλασιάζεται.              β) παραμένει σταθερή.               γ) υποδιπλασιάζεται.
Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση                  (Μονάδες 3)
Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας                  (Μονάδες 5)

Β2. Ένα αέριο μπορεί να μεταβεί από μια αρχική κατάσταση Α σε μια τελική κατάσταση Β, με δύο τρόπους. α) Με μια ισόθερμη μεταβολή και β) Με μια ισοβαρή εκτόνωση και μια ισόχωρη μεταβολή. Οι δύο τρόποι παριστάνονται στο σχήμα με τους αριθμούς 1 και 2. Το ποσό θερμότητας που απορροφά το αέριο είναι:
α) Μεγαλύτερο κατά τη διαδρομή 1;
β) Ίδιο και στις δύο περιπτώσεις;
γ) Μεγαλύτερο κατά τη διαδρομή 2;
Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση                    (Μονάδες 3)
Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας                    (Μονάδες 6)

Β3. Σώμα αφήνεται να ολισθήσει σε πλάγιο επίπεδο. Η εσωτερική ενέργεια του σώματος μεταβάλλεται:
α) αν μεταβληθεί η θερμοκρασία του.
β) διότι μεταβάλλεται η ταχύτητά του.
γ) διότι μεταβάλλεται το ύψος στο οποίο βρίσκεται το σώμα.
Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση                             (Μονάδες 3)
Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας                            (Μονάδες 5)

ΘΕΜΑ Γ (Μονάδες 6+6+6+7=25)
Ορισμένη ποσότητα ιδανικού αερίου υφίσταται τις παρακάτω αντιστρεπτές μεταβολές: Α-Β ισόθερμη εκτόνωση, Β-Γ ισοβαρής συμπίεση και Γ-Α ισοχωρη θέρμανση.
Δίνονται για τις καταστάσεις θερμοδυναμικής ισορροπίας Α και Β: pA=400.000 N/m2,  VA= 0.003 m3,    VB= 0.004 m3.
Γ1. Να βρείτε το έργο που ανταλλάσσεται μεταξύ αερίου και περιβάλλοντος για κάθε μια από τις παραπάνω αντιστρεπτές μεταβολές.
Γ2. για κάθε μεταβολή να βρείτε τη μεταβολή της εσωτερικής ενέργειας του αερίου και το ποσό θερμότητας που ανταλλάσσεται μεταξύ αερίου και περιβάλλοντος.
Γ3. Αν μια μηχανή λειτουργεί με το ιδανικό αέριο που εκτελεί τον παραπάνω κύκλο να βρείτε την απόδοση αυτής της μηχανής.
Γ4. Να βρεθεί η απόδοση μιας ιδανικής μηχανής  Carnot που λειτουργεί μεταξύ των ίδιων ακραίων
θερμοκρασιών.
Δίνονται για το ιδανικό αέριο ότι CV=3R/2 και ln2=0,7

ΘΕΜΑ Δ            (Μονάδες 6+6+6+7=25)
Ένα ξύλινο κιβώτιο μάζας Μ=20kg βρίσκεται ακίνητο στην άκρη της ταράτσας ενός ουρανοξύστη η οποία βρίσκεται σε ύψος H=80m από το οριζόντιο έδαφος, όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα. Ένα βλήμα μάζας m=500g, που κινείται με οριζόντια ταχύτητα μέτρου u=200m/s, συγκρούεται με το ακίνητο κιβώτιο, το διαπερνά και εξέρχεται από αυτό με ταχύτητα u1 που έχει μέτρο υποδιπλασιο της ταχύτητας u. Αμέσως μετά την κρούση και τα δυο σώματα (ξύλινο κιβώτιο και βλήμα), εκτελούν οριζόντια βολή.
Δ1. να υπολογίσετε την ταχύτητα του κιβωτίου αμέσως μετά την κρούση
Δ2. Να υπολογίσετε την θερμότητα που απελευθερώθηκε στο περιβάλλον λόγω της κρούσης
Δ3. αν υποθέσετε ότι ο χρόνος κίνησης του βλήματος μέσα στο κιβώτιο ήταν Δt=0,1s, να υπολογίσετε την μέση δύναμη που δέχθηκε το βλήμα από το κιβώτιο.
Το κιβώτιο αλλά και το βλήμα μετά την οριζόντια βολή. που εκτελούν πέφτουν στο έδαφος στα σημεία Α και Β αντίστοιχα.
Δ4. Να υπολογίσετε την απόσταση ΑΒ.
Δίνονται ότι g=10m/s2, και η αντίσταση του αέρα αμελητέα.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ                                                                  ΟΙ ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ

                                                                                     ΚΑΖΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

                                                                                      ΜΑΝΔΟΥΛΙΔΗΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΥΣΕΙΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΤΑ ΚΑΤΕΒΑΣΕΤΕ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Τετάρτη, 24 Μαΐου 2017

ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 2015-16

ΓΕ.Λ. ΚΑΡΕΑ   ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ  ΜΑΪΟΥ – ΙΟΥΝΙΟΥ
ΤΑΞΗ:  Α΄       ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ


ΘΕΜΑ  Α (μονάδες  5Χ5=25)

Α1.  O χιλιομετρητής ενός αυτοκινήτου δείχνει 24.532km. H ένδειξη αυτή αντιπροσωπεύει.
Α. Τη συνολική μετατόπιση του αυτοκινήτου.
Β. To συνολικό διάστημα που έχει διανύσει το αυτοκίνητο.
Γ. Κατά μέσο όρο τη μετατόπιση του αυτοκινήτου.
Δ. Τίποτα από τα παραπάνω

Α2.  O οδηγός ενός αυτοκινήτου φρενάρει όταν βλέπει να ανάβει το πορτοκαλί φως στο σηματοδότη ενός δρόμου:
Εκείνη τη στιγμή:
Α. H επιτάχυνση και η ταχύτητα έχουν την ίδια κατεύθυνση
Β. H επιτάχυνση και η ταχύτητα έχουν την ίδια φορά.
Γ. H επιτάχυνση έχει ίδια φορά με τη μεταβολή της ταχύτητας.
Δ. H επιτάχυνση έχει αντίθετη φορά με τη μεταβολή της ταχύτητας.

Α3. H ταχύτητα ενός σώματος είναι σταθερή σε τιμή και κατεύθυνση όταν η συνολική δύναμη που ενεργεί σ' αυτό:
Α. Είναι σταθερή σε τιμή και κατεύθυνση.
Β. Είναι μηδενική.
Γ. Μεγαλώνει γραμμικά με το χρόνο.
Δ. Μικραίνει γραμμικά με το χρόνο.

Α4. Ένα βιβλίο ισορροπεί πάνω σ' ένα θρανίο. Αυτό σημαίνει ότι:
Α. H ισορροπία του είναι αποτέλεσμα του νόμου της δράσης — αντίδρασης.
Β. To θρανίο δεν ασκεί δύναμη στο βιβλίο.
Γ. To βιβλίο ισορροπεί, διότι η συνισταμένη των δυνάμεων που ασκούνται πάνω του είναι μηδέν.
Δ. To βιβλίο ισορροπεί, διότι όλες οι δυνάμεις που ασκούνται πάνω του είναι ίσες.

Α5. Ποιες από τις επόμενες προτάσεις είναι σωστές και ποιες λανθασμένες
Α. To βάρος ενός σώματος είναι δύναμη επαφής.
Β. H ταχύτητα και η επιτάχυνση έχουν την ίδια διεύθυνση στην ευθύγραμμη κίνηση.
Γ. Ένα αντικείμενο που είναι ακίνητο δεν μπορεί να έχει ενέργεια.
Δ. Τη χρονική στιγμή που ξεκινά ένα ποδήλατο η επιτάχυνσή του είναι μηδέν.
Ε. Για να κινείται ένα σώμα με σταθερή ταχύτητα πρέπει να ασκούνται πάνω του δυνάμεις, που
     έχουν συνισταμένη ίση με μηδέν.

ΘΕΜΑ Β

Β1. Ένας μαθητής πετά ένα κέρμα κατακόρυφα προς τα πάνω, το οποίο σε εύλογο χρόνο επιστρέφει στα χέρια του.
Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση         (μονάδες 5)
Το πρόσημο του έργου του βάρους είναι:
α) θετικό κατά την άνοδο του κέρματος και αρνητικό κατά την κάθοδο.
β) αρνητικό κατά την άνοδο του κέρματος και θετικό κατά την κάθοδο.
γ) θετικό κατά την άνοδο του κέρματος και θετικό κατά την κάθοδο.
Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.     (μονάδες 7) Β2. Αυτοκίνητο κινείται σε ευθύγραμμο δρόμο. Στη διπλανή εικόνα παριστάνεται η γραφική παράσταση της τιμής της ταχύτητας του αυτοκινήτου σε συνάρτηση με το χρόνο.
Α) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση.    (μονάδες 5)
Η μετατόπιση του αυτοκινήτου κατά το χρονικό διάστημα από 0 s - 30 s είναι: 
α) +300 m             β) +600 m              γ) -300 m
B) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.    (μονάδες 8)ΘΕΜΑ Γ.              (μονάδες 6+6+6+7)
Ένα σώμα μάζας m = 4 kg κινείται σε οριζόντιο δάπεδο με σταθερή ταχύτητα υ0 = 10 m/s. Για να διατηρούμε σταθερή την ταχύτητα του σώματος ασκούμε σ' αυτό οριζόντια δύναμη  . Το μέτρο της δύναμης, από τη χρονική στιγμή t = 0 μέχρι τη στιγμή t1 = 10 s, είναι σταθερό και ίσο με 20 N.

Γ1. Να υπολογίσετε την δύναμη  της τριβής ολίσθησης μεταξύ του σώματος και του δαπέδου.
Γ2. Να υπολογίσετε την μετατόπιση του σώματος στα 10s
Τη χρονική στιγμή t1 αυξάνουμε ακαριαία το μέτρο της δύναμης  κατά 10Ν και το διατηρούμε στη συνέχεια σταθερή στη νέα της τιμή, μέχρι τη χρονική στιγμή t2=20s.
Γ3. Να βρείτε την επιτάχυνση του σώματος στο χρονικό διάστημα Δt=t2-t1.
Γ4. Να υπολογίσετε την ταχύτητα του σώματος τη στιγμή t2=20s
Δίνεται ότι η επιτάχυνση της βαρύτητας είναι g = 10 m/s2 .

ΘΕΜΑ Δ.            (μονάδες 6+6+6+7)
Ένας μαθητής τη χρονική στιγμή t= 0, πετάει μια πέτρα μάζας 0,2kg, από το έδαφος κατακόρυφα προς τα πάνω με αρχική ταχύτητα υο. Το μέγιστο ύψος, που φτάνει η πέτρα από το έδαφος είναι ίσο με 5 m και στη συνέχεια επανέρχεται στο σημείο εκτόξευσης τη χρονική στιγμή t1.Η επιτάχυνση της βαρύτητας είναι g= 10 m/s2 και η αντίσταση του αέρα θεωρείται αμελητέα. Να ορίσετε ως επίπεδο αναφοράς για τη δυναμική ενέργεια το έδαφος.
Δ1.  Να υπολογίσετε τη μηχανική ενέργεια της πέτρας τη χρονική στιγμή που βρίσκεται στο μέγιστο ύψος από το έδαφος.
Δ2.  Να υπολογίσετε το μέτρο υο της αρχικής ταχύτητας εκτόξευσης.
Δ3. Να βρείτε σε ποιο ύψος από το έδαφος η κινητική ενέργεια της πέτρας είναι ίση με το μισό της αρχικής της κινητικής ενέργειας.
Δ4. Να βρείτε την ταχύτητα της πέτρας την στιγμή που καθώς κατεβαίνει η κινητική της ενέργεια είναι διπλάσια από την δυναμική.


Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ                                                                           ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

                                                                                                  ΚΑΖΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
                                                                                           
            
                                                                                          ΜΑΝΔΟΥΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΥΣΕΙΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΤΑ ΚΑΤΕΒΑΣΕΤΕ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

Τρίτη, 23 Μαΐου 2017

ΘΕΜΑΤΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 2016-17

ΓΕ.Λ. ΚΑΡΕΑ        ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ  ΜΑΪΟΥ – ΙΟΥΝΙΟΥ 2016-17
ΤΑΞΗ:  Β΄                  ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΘΕΜΑ A (μονάδες 5Χ5=25)

Α1. Η μονάδα μέτρησης της έντασης του ηλεκτρικού πεδίου είναι:
α) C β) N/m γ) Ν/C δ) J/C

Α2. Δοκιμαστικό φορτίο +q τοποθετείται στη θέση «Σ» πεδίου, που δημιουργείται από ακίνητο ηλεκτρικό φορτίο Q. Το έργο της δύναμης του πεδίου κατά τη μετακίνηση του φορτίου q από το (Σ) στο άπειρο είναι:
α) Αντιστρόφως ανάλογο του φορτίου q.
β) Ίσο με τη κινητική ενέργεια του φορτίου q στη θέση «Σ».
γ) Ανεξάρτητο της διαδρομής που θα ακολουθήσει το φορτίο q.
δ) Είναι άπειρο αφού η διαδρομή έχει άπειρο μήκος.

Α3. Τα χαρακτηριστικά μιας ηλεκτρικής πηγής είναι:
α) η ηλεκτρεγερτική δύναμη και η ισχύς
β) η ηλεκτρεγερτική δύναμη και η πολική τάση
γ) η πολική τάση και η εσωτερική αντίσταση
δ) η ηλεκτρεγερτική δύναμη και η εσωτερική αντίσταση

Α4. Έχουμε τέσσερις ίδιους αντιστάτες με αντίσταση 10 Ω ο καθένας. Αν τους συνδέσουμε παράλληλα μεταξύ τους τότε η ολική αντίσταση της συνδεσμολογίας να είναι:
α) 40 Ω β) 2,5 Ω γ) 10 Ω δ) 25 Ω

Α5. Να σημειώσετε (Σ) στις σωστές και (Λ) στις λανθασμένες προτάσεις.
α) H τιμή της ΗΕΔ μιας ηλεκτρικής πηγής εξαρτάται από τα στοιχεία του κυκλώματος, που τροφοδοτεί.
β) Ο 1ος κανόνας του Kirchhoff  είναι συνέπεια της αρχής διατήρησης του φορτίου .
γ) H ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος δίνεται από τον τύπο I = q·t και στο S.I. μετριέται σε A.
δ) Κάθε ηλεκτροστατικό πεδίο παριστάνεται από ένα πλήθος (νοητών) γραμμών οι οποίες είναι πάντοτε ευθύγραμμες.
ε) Η ηλεκτρική δυναμική ενέργεια δυο σημειακών φορτίων, είναι αντίστροφα ανάλογη της μεταξύ τους απόστασης.

ΘΕΜΑ Β
Β1. Δίνονται δύο ομώνυμα ηλεκτρικά φορτία Q1=2Q και  Q2=Q, στις θέσεις (Α) και (Β) όπως στο σχήμα.
Αν r1 και r2 είναι οι αποστάσεις του σημείου μηδενισμού της έντασης, από τα φορτία Q1 και Q2 αντίστοιχα, ο λόγος  r1/r2 είναι:
α) 1/2 β) 1/√2 γ)  √2
Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση           (μονάδες 4) 

Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας        (μονάδες 8)

Β2. Ηλεκτρική πηγή με ΗΕΔ 10V συνδέεται με εξωτερική αντίσταση 8Ω, οπότε η πολική τάση της είναι 8V. H εσωτερική της αντίσταση είναι:
α) 1 Ω β) 2 Ω γ) 4 Ω
Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση           (μονάδες 4) 

Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας        (μονάδες 9)

ΘΕΜΑ Γ   (μονάδες 8+8+9=25)
Δύο σημειακά φορτία Q1=+2 μC και Q2=+18 μC απέχουν απόσταση 16 cm. Να βρεθεί:
Γ1) Σε ποιο σημείο μηδενίζεται η ένταση του πεδίου.
Γ2) Το δυναμικό στη θέση μηδενισμού της έντασης.
Γ3) Στη θέση μηδενισμού της έντασης του πεδίου τοποθετείται φορτίο q=+2μC. Να βρεθεί το έργο της δύναμης του πεδίου που απαιτείται για να μεταφερθεί το φορτίο q από το σημείο αυτό στο άπειρο.

ΘΕΜΑ Δ     (μονάδες 8+8+9=25)
Δίνεται πηγή με Ε=12 V και r = 1 Ω. Η πηγή τροφοδοτεί δύο αντιστάσεις R1= 2 Ω και R2= 3 Ω συνδεμένες σε σειρά. Να βρείτε:
Δ1) την ένταση του ρεύματος, που διαρρέει το κύκλωμα και την πολική τάση της πηγής.
Δ2) την τάση στα άκρα των αντιστατών R1 και R2.
Δ3) την ισχύ, που παρέχει η πηγή σε όλο το κύκλωμα και σε κάθε μια αντίσταση ξεχωριστά.
Ο Δ/ντης                                                                               Οι εισηγητές

                                                                                 ΚΑΖΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
                                                                                 ΜΑΝΔΟΥΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Τα θέματα και τις λύσεις μπορείτε να τα κατεβάσετε από τη σελίδα της Β Λυκείου Γενικής Παιδείας.

Σάββατο, 20 Μαΐου 2017

ΘΕΜΑΤΑ ΓΡΑΠΤΩΝ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΤΑΞΗ Β΄

ΘΕΜΑΤΑ ΓΡΑΠΤΩΝ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ
ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
ΤΑΞΗ Β΄

ΘΕΜΑ Α (Μονάδες 5Χ5=25)
A1. Ένα σώμα κάνει ομαλή κυκλική κίνηση. Ποιο από τα επόμενα μεγέθη μένει σταθερό:
α) ταχύτητα β) ορμή γ) επιτάχυνση δ) περίοδος

A2.Το ηλεκτρονιοβόλτ (eV) είναι:
α) Το φορτίο του ηλεκτρονίου;
β) Μονάδα δυναμικού;
γ) Μονάδα έντασης ηλεκτρικού πεδίου;
δ) Μονάδα έργου ή ενέργειας;

Α3. Η μονάδα μέτρησης της ορμής στο Διεθνές Σύστημα (S.I.) είναι:
α) 1 Kg·m/s2           β) 1 N·s           γ) 1 Kg·m/s           δ) 1 N·m/s

Α4. Αέριο συμπιέζεται ισόθερμα στο μισό του αρχικού του όγκου. Η ενεργός ταχύτητα των μορίων του:
α) διπλασιάζεται,
β) παραμένει σταθερή,
γ) υποδιπλασιάζεται,
δ) τα στοιχεία δεν επαρκούν για να κρίνουμε αν η ενεργός ταχύτητα μεταβάλλεται και πώς.

Α5. Ποιες από τις επόμενες προτάσεις είναι σωστές και ποιες είναι λανθασμένες;
α) Η ένταση του πεδίου βαρύτητας σε ένα του σημείο έχει πάντα την κατεύθυνση της δύναμης που θα ασκηθεί σε μια μάζα αν βρεθεί σε εκείνο το σημείο.
β) Σε κάθε σημείο του πεδίου βαρύτητας η ένταση ταυτίζεται με την επιτάχυνση της βαρύτητας.
γ) Το πεδίο βαρύτητας της Γης είναι ομογενές.
δ) Το πεδίο βαρύτητας της Γης είναι ακτινικό και η έντασή του έχει κατεύθυνση προς το κέντρο της.
ε) Η ένταση του πεδίου βαρύτητας της Γης μειώνεται αντίστροφα ανάλογα με την απόσταση από το κέντρο της Γης.

ΘΕΜΑ Β

Β1. H ένταση του πεδίου βαρύτητας της Γης σε ένα σημείο που βρίσκεται σε ύψος h=RΓ από τη επιφάνειά της είναι:
α) 2g0                     β) g0/2                     γ) g0/4.
Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση (Μονάδες 2)
Να δικαιολογήστε την απάντησή σας. (Μονάδες 6)
Δίνεται η ένταση του πεδίου βαρύτητας στην επιφάνεια της Γης gο.

Β2. Μια μοτοσυκλέτα κινείται σε κυκλική πίστα με ταχύτητα σταθερής τιμής. Όταν διπλασιαστεί η τιμή της ταχύτητας η κεντρομόλος επιτάχυνση:
α) Τετραπλασιάζεται. β) Διπλασιάζεται. γ) Υποδιπλασιάζεται.
Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση (Μονάδες 2)
Να δικαιολογήστε την απάντησή σας. (Μονάδες 6)


Β3. Τα σημεία ενός δίσκου CD κάνουν ομαλή κυκλική κίνηση.
α. Όλα τα σημεία του δίσκου CD έχουν την ίδια περίοδο.
β. Έχουν την ίδια ταχύτητα.
γ. Έχουν την ίδια επιτάχυνση.
Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση (Μονάδες 2)
Να δικαιολογήστε την απάντησή σας. (Μονάδες 7)

ΘΕΜΑ Γ
Ένα αέριο βρίσκεται σε δοχείο, που κλείνεται με έμβολο βάρους w=200Ν και εμβαδού Α=0,01 m2, το οποίο απέχει κατά h1 από τον πυθμένα, όπως στο σχήμα. Η θερμοκρασία του αερίου είναι 27°C, ενώ η ατμοσφαιρική πίεση είναι ίση με pατ=105 Ν/m2 .
Α. Να υπολογίσετε την πίεση του αερίου.
Θερμαίνουμε αργά το αέριο, με αποτέλεσμα το έμβολο να ανέρχεται, μέχρι τη στιγμή που να απέχει από τον πυθμένα απόσταση h2=4h1.
Β. Να υπολογίσετε την τελική θερμοκρασία του αερίου.
Γ. Να παραστήσετε τη μεταβολή σε άξονες p-V.
Δ. Αν η ενεργός ταχύτητα των μορίων του αερίου στην αρχική κατάσταση ήταν υ εν1=300m/s, να βρεθεί η ενεργός ταχύτητα των μορίων στην τελική κατάσταση.
(Μονάδες 6+6+6+7=25)

ΘΕΜΑ Δ
Ένα όχημα μάζας m1= 2.000 kg συγκρούεται πλαστικά με ένα όχημα μάζας m2=1.000 kg το οποίο είναι ακίνητο και με λυμένο το χειρόφρενο. Η ταχύτητα του συσσωματώματος αμέσως μετά τη σύγκρουση, είναι 4m/s.
Α. Ποια ήταν η ταχύτητα του m1 πριν τη σύγκρουση;
Β. Ποια η μεταβολή της ορμής του οχήματος μάζας m2;
Γ. Αν ο συντελεστής τριβής μεταξύ δρόμου και συσσωματώματος είναι μ=0.1 πόση θα είναι η μετατόπισή τους από τη θέση σύγκρουσής τους μέχρι να σταματήσουν;
Δ. Πόση είναι η θερμότητα που αναπτύσσεται κατά την διάρκεια όλου του φαινομένου;
Δίνεται: g=10 m/s2.
(Μονάδες 6+6+6+7=25)


Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ                                                                       ΟΙ ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ

                                                                                           ΚΑΖΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

                                                                                        ΜΑΝΔΟΥΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
                                                                                      ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Τα θέματα και τις λύσεις μπορείτε να τα κατεβάσετε από τη σελίδα της Β Λυκείου Κατεύθυνσης