Τρίτη, 3 Σεπτεμβρίου 2013

ΑΣΚΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (άσκηση επιλεγμένη από το Υ.ΠΑΙ.Θ.)

39. Ένα σώμα μάζας  εκτελεί κίνηση που προέρχεται από τη σύνθεση δύο απλών αρμονικών ταλαντώσεων, ίδιας διεύθυνσης, γύρω από το ίδιο σημείο. Στο παρακάτω διάγραμμα, φαίνεται η γραφική παράσταση της απομάκρυνσης της πρώτης ταλάντωσης και της συνισταμένης ταλάντωσης .
α) Να υπολογισθεί η σταθερά της συνισταμένης ταλάντωσης.
β) Να γραφεί η εξίσωση της απομάκρυνσης της πρώτης και της συνισταμένης ταλάντωσης.
γ) Να γραφεί η εξίσωση της απομάκρυνσης της δεύτερης ταλάντωσης και να παρασταθεί γραφικά στο ίδιο διάγραμμα.
δ) Να βρεθεί η κινητική ενέργεια του σώματος τη χρονική στιγμή .
Δίνεται: .
[8N/m, 0,6ημ2πt, 0,4ημ2πt, 0,2ημ(2πt+π), 0,32J]

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου