Τετάρτη, 18 Σεπτεμβρίου 2013

ΑΣΚΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (άσκηση επιλεγμένη από το Υ.ΠΑΙ.Θ.)

 8. Η παρακάτω γραφική παράσταση αναφέρεται στη μεταβολή της φάσης  σε συνάρτηση με την απόσταση  από την πηγή γραμμικού αρμονικού κύματος, που διαδίδεται σε ομογενές ελαστικό μέσο κατά τη θετική κατεύθυνση , πλάτους  κάποια χρονική στιγμή .
H ταχύτητα διάδοσης του κύματος είναι .
α) Να υπολογίσετε την περίοδο και το μήκος του κύματος.
β) Να γραφεί η εξίσωση του κύματος.
γ) Να προσδιοριστεί η χρονική στιγμή .
δ) Να γίνει η γραφική παράσταση 1) της ταχύτητας ταλάντωσης των διαφόρων σημείων του ελαστικού μέσου σε συνάρτηση με τη θέση τους  τη χρονική στιγμή  και 2) της φάσης σε συνάρτηση με το χρόνο για το σημείο M με .
Σημείωση: Η πηγή του κύματος βρίσκεται στη θέση  και τη χρονική στιγμή , ξεκινά να ταλαντώνεται από τη θέση ισορροπίας της με θετική ταχύτητα.
[T=8s, λ=4cm, y=2∙10-2ημ2π(t/8-25x) (S.I.), t1=18s]

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου