Τρίτη, 23 Μαΐου 2017

ΘΕΜΑΤΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 2016-17

ΓΕ.Λ. ΚΑΡΕΑ        ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ  ΜΑΪΟΥ – ΙΟΥΝΙΟΥ 2016-17
ΤΑΞΗ:  Β΄                  ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΘΕΜΑ A (μονάδες 5Χ5=25)

Α1. Η μονάδα μέτρησης της έντασης του ηλεκτρικού πεδίου είναι:
α) C β) N/m γ) Ν/C δ) J/C

Α2. Δοκιμαστικό φορτίο +q τοποθετείται στη θέση «Σ» πεδίου, που δημιουργείται από ακίνητο ηλεκτρικό φορτίο Q. Το έργο της δύναμης του πεδίου κατά τη μετακίνηση του φορτίου q από το (Σ) στο άπειρο είναι:
α) Αντιστρόφως ανάλογο του φορτίου q.
β) Ίσο με τη κινητική ενέργεια του φορτίου q στη θέση «Σ».
γ) Ανεξάρτητο της διαδρομής που θα ακολουθήσει το φορτίο q.
δ) Είναι άπειρο αφού η διαδρομή έχει άπειρο μήκος.

Α3. Τα χαρακτηριστικά μιας ηλεκτρικής πηγής είναι:
α) η ηλεκτρεγερτική δύναμη και η ισχύς
β) η ηλεκτρεγερτική δύναμη και η πολική τάση
γ) η πολική τάση και η εσωτερική αντίσταση
δ) η ηλεκτρεγερτική δύναμη και η εσωτερική αντίσταση

Α4. Έχουμε τέσσερις ίδιους αντιστάτες με αντίσταση 10 Ω ο καθένας. Αν τους συνδέσουμε παράλληλα μεταξύ τους τότε η ολική αντίσταση της συνδεσμολογίας να είναι:
α) 40 Ω β) 2,5 Ω γ) 10 Ω δ) 25 Ω

Α5. Να σημειώσετε (Σ) στις σωστές και (Λ) στις λανθασμένες προτάσεις.
α) H τιμή της ΗΕΔ μιας ηλεκτρικής πηγής εξαρτάται από τα στοιχεία του κυκλώματος, που τροφοδοτεί.
β) Ο 1ος κανόνας του Kirchhoff  είναι συνέπεια της αρχής διατήρησης του φορτίου .
γ) H ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος δίνεται από τον τύπο I = q·t και στο S.I. μετριέται σε A.
δ) Κάθε ηλεκτροστατικό πεδίο παριστάνεται από ένα πλήθος (νοητών) γραμμών οι οποίες είναι πάντοτε ευθύγραμμες.
ε) Η ηλεκτρική δυναμική ενέργεια δυο σημειακών φορτίων, είναι αντίστροφα ανάλογη της μεταξύ τους απόστασης.

ΘΕΜΑ Β
Β1. Δίνονται δύο ομώνυμα ηλεκτρικά φορτία Q1=2Q και  Q2=Q, στις θέσεις (Α) και (Β) όπως στο σχήμα.
Αν r1 και r2 είναι οι αποστάσεις του σημείου μηδενισμού της έντασης, από τα φορτία Q1 και Q2 αντίστοιχα, ο λόγος  r1/r2 είναι:
α) 1/2 β) 1/√2 γ)  √2
Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση           (μονάδες 4) 

Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας        (μονάδες 8)

Β2. Ηλεκτρική πηγή με ΗΕΔ 10V συνδέεται με εξωτερική αντίσταση 8Ω, οπότε η πολική τάση της είναι 8V. H εσωτερική της αντίσταση είναι:
α) 1 Ω β) 2 Ω γ) 4 Ω
Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση           (μονάδες 4) 

Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας        (μονάδες 9)

ΘΕΜΑ Γ   (μονάδες 8+8+9=25)
Δύο σημειακά φορτία Q1=+2 μC και Q2=+18 μC απέχουν απόσταση 16 cm. Να βρεθεί:
Γ1) Σε ποιο σημείο μηδενίζεται η ένταση του πεδίου.
Γ2) Το δυναμικό στη θέση μηδενισμού της έντασης.
Γ3) Στη θέση μηδενισμού της έντασης του πεδίου τοποθετείται φορτίο q=+2μC. Να βρεθεί το έργο της δύναμης του πεδίου που απαιτείται για να μεταφερθεί το φορτίο q από το σημείο αυτό στο άπειρο.

ΘΕΜΑ Δ     (μονάδες 8+8+9=25)
Δίνεται πηγή με Ε=12 V και r = 1 Ω. Η πηγή τροφοδοτεί δύο αντιστάσεις R1= 2 Ω και R2= 3 Ω συνδεμένες σε σειρά. Να βρείτε:
Δ1) την ένταση του ρεύματος, που διαρρέει το κύκλωμα και την πολική τάση της πηγής.
Δ2) την τάση στα άκρα των αντιστατών R1 και R2.
Δ3) την ισχύ, που παρέχει η πηγή σε όλο το κύκλωμα και σε κάθε μια αντίσταση ξεχωριστά.
Ο Δ/ντης                                                                               Οι εισηγητές

                                                                                 ΚΑΖΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
                                                                                 ΜΑΝΔΟΥΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Τα θέματα και τις λύσεις μπορείτε να τα κατεβάσετε από τη σελίδα της Β Λυκείου Γενικής Παιδείας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου