Τετάρτη, 24 Μαΐου 2017

ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 2015-16

ΓΕ.Λ. ΚΑΡΕΑ   ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ  ΜΑΪΟΥ – ΙΟΥΝΙΟΥ
ΤΑΞΗ:  Α΄       ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ


ΘΕΜΑ  Α (μονάδες  5Χ5=25)

Α1.  O χιλιομετρητής ενός αυτοκινήτου δείχνει 24.532km. H ένδειξη αυτή αντιπροσωπεύει.
Α. Τη συνολική μετατόπιση του αυτοκινήτου.
Β. To συνολικό διάστημα που έχει διανύσει το αυτοκίνητο.
Γ. Κατά μέσο όρο τη μετατόπιση του αυτοκινήτου.
Δ. Τίποτα από τα παραπάνω

Α2.  O οδηγός ενός αυτοκινήτου φρενάρει όταν βλέπει να ανάβει το πορτοκαλί φως στο σηματοδότη ενός δρόμου:
Εκείνη τη στιγμή:
Α. H επιτάχυνση και η ταχύτητα έχουν την ίδια κατεύθυνση
Β. H επιτάχυνση και η ταχύτητα έχουν την ίδια φορά.
Γ. H επιτάχυνση έχει ίδια φορά με τη μεταβολή της ταχύτητας.
Δ. H επιτάχυνση έχει αντίθετη φορά με τη μεταβολή της ταχύτητας.

Α3. H ταχύτητα ενός σώματος είναι σταθερή σε τιμή και κατεύθυνση όταν η συνολική δύναμη που ενεργεί σ' αυτό:
Α. Είναι σταθερή σε τιμή και κατεύθυνση.
Β. Είναι μηδενική.
Γ. Μεγαλώνει γραμμικά με το χρόνο.
Δ. Μικραίνει γραμμικά με το χρόνο.

Α4. Ένα βιβλίο ισορροπεί πάνω σ' ένα θρανίο. Αυτό σημαίνει ότι:
Α. H ισορροπία του είναι αποτέλεσμα του νόμου της δράσης — αντίδρασης.
Β. To θρανίο δεν ασκεί δύναμη στο βιβλίο.
Γ. To βιβλίο ισορροπεί, διότι η συνισταμένη των δυνάμεων που ασκούνται πάνω του είναι μηδέν.
Δ. To βιβλίο ισορροπεί, διότι όλες οι δυνάμεις που ασκούνται πάνω του είναι ίσες.

Α5. Ποιες από τις επόμενες προτάσεις είναι σωστές και ποιες λανθασμένες
Α. To βάρος ενός σώματος είναι δύναμη επαφής.
Β. H ταχύτητα και η επιτάχυνση έχουν την ίδια διεύθυνση στην ευθύγραμμη κίνηση.
Γ. Ένα αντικείμενο που είναι ακίνητο δεν μπορεί να έχει ενέργεια.
Δ. Τη χρονική στιγμή που ξεκινά ένα ποδήλατο η επιτάχυνσή του είναι μηδέν.
Ε. Για να κινείται ένα σώμα με σταθερή ταχύτητα πρέπει να ασκούνται πάνω του δυνάμεις, που
     έχουν συνισταμένη ίση με μηδέν.

ΘΕΜΑ Β

Β1. Ένας μαθητής πετά ένα κέρμα κατακόρυφα προς τα πάνω, το οποίο σε εύλογο χρόνο επιστρέφει στα χέρια του.
Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση         (μονάδες 5)
Το πρόσημο του έργου του βάρους είναι:
α) θετικό κατά την άνοδο του κέρματος και αρνητικό κατά την κάθοδο.
β) αρνητικό κατά την άνοδο του κέρματος και θετικό κατά την κάθοδο.
γ) θετικό κατά την άνοδο του κέρματος και θετικό κατά την κάθοδο.
Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.     (μονάδες 7) Β2. Αυτοκίνητο κινείται σε ευθύγραμμο δρόμο. Στη διπλανή εικόνα παριστάνεται η γραφική παράσταση της τιμής της ταχύτητας του αυτοκινήτου σε συνάρτηση με το χρόνο.
Α) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση.    (μονάδες 5)
Η μετατόπιση του αυτοκινήτου κατά το χρονικό διάστημα από 0 s - 30 s είναι: 
α) +300 m             β) +600 m              γ) -300 m
B) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.    (μονάδες 8)ΘΕΜΑ Γ.              (μονάδες 6+6+6+7)
Ένα σώμα μάζας m = 4 kg κινείται σε οριζόντιο δάπεδο με σταθερή ταχύτητα υ0 = 10 m/s. Για να διατηρούμε σταθερή την ταχύτητα του σώματος ασκούμε σ' αυτό οριζόντια δύναμη  . Το μέτρο της δύναμης, από τη χρονική στιγμή t = 0 μέχρι τη στιγμή t1 = 10 s, είναι σταθερό και ίσο με 20 N.

Γ1. Να υπολογίσετε την δύναμη  της τριβής ολίσθησης μεταξύ του σώματος και του δαπέδου.
Γ2. Να υπολογίσετε την μετατόπιση του σώματος στα 10s
Τη χρονική στιγμή t1 αυξάνουμε ακαριαία το μέτρο της δύναμης  κατά 10Ν και το διατηρούμε στη συνέχεια σταθερή στη νέα της τιμή, μέχρι τη χρονική στιγμή t2=20s.
Γ3. Να βρείτε την επιτάχυνση του σώματος στο χρονικό διάστημα Δt=t2-t1.
Γ4. Να υπολογίσετε την ταχύτητα του σώματος τη στιγμή t2=20s
Δίνεται ότι η επιτάχυνση της βαρύτητας είναι g = 10 m/s2 .

ΘΕΜΑ Δ.            (μονάδες 6+6+6+7)
Ένας μαθητής τη χρονική στιγμή t= 0, πετάει μια πέτρα μάζας 0,2kg, από το έδαφος κατακόρυφα προς τα πάνω με αρχική ταχύτητα υο. Το μέγιστο ύψος, που φτάνει η πέτρα από το έδαφος είναι ίσο με 5 m και στη συνέχεια επανέρχεται στο σημείο εκτόξευσης τη χρονική στιγμή t1.Η επιτάχυνση της βαρύτητας είναι g= 10 m/s2 και η αντίσταση του αέρα θεωρείται αμελητέα. Να ορίσετε ως επίπεδο αναφοράς για τη δυναμική ενέργεια το έδαφος.
Δ1.  Να υπολογίσετε τη μηχανική ενέργεια της πέτρας τη χρονική στιγμή που βρίσκεται στο μέγιστο ύψος από το έδαφος.
Δ2.  Να υπολογίσετε το μέτρο υο της αρχικής ταχύτητας εκτόξευσης.
Δ3. Να βρείτε σε ποιο ύψος από το έδαφος η κινητική ενέργεια της πέτρας είναι ίση με το μισό της αρχικής της κινητικής ενέργειας.
Δ4. Να βρείτε την ταχύτητα της πέτρας την στιγμή που καθώς κατεβαίνει η κινητική της ενέργεια είναι διπλάσια από την δυναμική.


Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ                                                                           ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

                                                                                                  ΚΑΖΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
                                                                                           
            
                                                                                          ΜΑΝΔΟΥΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΥΣΕΙΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΤΑ ΚΑΤΕΒΑΣΕΤΕ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου