Πέμπτη, 18 Μαΐου 2017

ΘΕΜΑΤΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 2016-17

ΓΕ.Λ. ΚΑΡΕΑ ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ – ΙΟΥΝΙΟΥ
ΤΑΞΗ: Α΄ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ


ΘΕΜΑ Α (μονάδες 5Χ5=25)
Α1. Στην εικόνα φαίνονται τα διαγράμματα ταχύτητας - χρόνου για δύο δρομείς που κινούνται ευθύγραμμα.

α) Οι δύο δρομείς κινούνται με την ίδια επιτάχυνση.
β) Οι δύο δρομείς κινούνται με την ίδια ταχύτητα.
γ) Οι δύο δρομείς κινούνται ο ένας δίπλα στον άλλο.
δ) Στον ίδιο χρόνο διανύουν ίσες αποστάσεις.
Α2. Μία κίνηση λέγεται ευθύγραμμη ομαλή όταν:
α) To κινητό κινείται σε ευθεία γραμμή.
β) To κινητό κινείται σε ευθεία γραμμή και η ταχύτητά του είναι σταθερή.
γ) To κινητό σε ίσους χρόνους διανύει ίσα διαστήματα.
δ) H επιτάχυνση του κινητού είναι σταθερή και διάφορη του μηδενός

Α3. Ένα σώμα κινείται σε οριζόντιο δάπεδο που δεν είναι λείο, με επιτάχυνση α. Στο σώμα ασκείται σταθερή δύναμη F προς τα εμπρός.
Ποια σχέση περιγράφει το φαινόμενο;
α) F = m · α.    β) s = υ · t.    γ) F - T = m · α.    δ) T = m · α.

Α4. Στην εικόνα φαίνεται το διάγραμμα ταχύτητας - χρόνου, ενός αυτοκινήτου. To εμβαδό του τραπεζίου αντιπροσωπεύει.
α) Την ταχύτητα του αυτοκινήτου.
β) Την επιτάχυνση του αυτοκινήτου.
γ) To διανυόμενο διάστημα.
δ) Δεν αντιπροσωπεύει τίποτα από αυτά.

Α5. Χαρακτηρίστε τις παρακάτω προτάσεις αν είναι σωστές (Σ), ή λανθασμένες (Λ).
α) Τη χρονική στιγμή που ξεκινά ένα ποδήλατο η επιτάχυνσή του είναι μηδέν.
β) H επιτάχυνση έχει αντίθετη φορά με τη μεταβολή της ταχύτητας.
γ) Av ένα σώμα κινείται σε οριζόντιο επίπεδο το έργο του βάρους του είναι μηδέν.
δ) H ταχύτητα ενός σώματος είναι σταθερή σε τιμή και κατεύθυνση όταν η συνολική δύναμη που ενεργεί σ' αυτό είναι ίση με μηδέν.
ε) Τα σώματα έχουν αδράνεια μόνο όταν κινούνται.

ΘΕΜΑ Β

Β1. Μία μπίλια κινείται πάνω στον άξονα x'x και τη στιγμή t=0s βρίσκεται στη θέση x0 = 0 m. Η τιμή της ταχύτητας της μπίλιας σε συνάρτηση με το χρόνο παριστάνεται στο διπλανό διάγραμμα.
Α) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση.
Η μπίλια τη χρονική στιγμή t = 30 s βρίσκεται στη θέση

α) 125 m β) 100 m γ) 75 m Μονάδες 4

Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. Μονάδες 8


B2. Μικρό σώμα κινείται σε λείο οριζόντιο επίπεδο με επιτάχυνση α=4 m/s2, με την επίδραση σταθερής οριζόντιας δύναμης F.
Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.
Αν διπλασιαστεί το μέτρο της δύναμης που ασκείται στο σώμα, τότε το σώμα θα αποκτήσει επιτάχυνση που θα έχει μέτρο:

α) 8 m/s2 β) 2 m/s2 γ) 0,5 m/s2 Μονάδες 4

Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. Μονάδες 9


ΘΕΜΑ Γ (μονάδες 8+8+9)

Ένα αυτοκίνητο κινείται με σταθερή ταχύτητα υ0 = 10 m/s και ο οδηγός κάνοντας χρήση των φρένων προκαλεί στο αυτοκίνητο σταθερή επιβράδυνση α = 2 m/s2.
Γ1) Μετά από πόσο χρόνο η ταχύτητα του αυτοκινήτου θα υποδιπλασιαστεί
Γ2) Πόσο διάστημα θα έχει διανύσει στο χρόνο αυτό;
Γ3) Πόσο διάστημα θα διανύσει το αυτοκίνητο μέχρι να σταματήσει;

ΘΕΜΑ Δ (μονάδες 8+8+9)

Ένας μαθητής πετάει μια μπάλα κατακόρυφα προς τα επάνω από το έδαφος. Το μέγιστο ύψος που φτάνει η μπάλα είναι h = 5 m.
Δ1) Με τι αρχική ταχύτητα πέταξε ο μαθητής τη μπάλα;
Δ2) Σε ποιό ύψος απο το έδαφος, η δυναμική ενέργεια της μπάλας θα είναι τριπλάσια από την κινητική της ενέργειας σε αυτή τη θέση;
Δ3) Η μπάλα πέφτοντας στο έδαφος αναπηδά κατακόρυφα. Αν κατά την κρούση της με το έδαφος υπάρχουν απώλειες μηχανικής ενέργειας 20%, σε ποιό νέο μέγιστο ύψος φτάνει η μπάλα;
Να θεωρήσετε το έδαφος ως επίπεδο στο οποίο η δυναμική ενέργεια είναι μηδέν.
Δίνεται η επιτάχυνση της βαρύτητας g=10 m/s2.Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ                                                                             ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

                                                                                                         ΚΑΖΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

                                                                                      ΜΑΝΔΟΥΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Τα θέματα και τις λύσεις μπορείτε να τα κατεβάσετε από την σελίδα της Α Λυκείου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου