Κυριακή, 26 Ιανουαρίου 2014

Μία ράβδος ισορροπεί σε τραχύ έδαφος (Από τις ασκήσεις του Υ.Παι.Θ.)

Μια ράβδος ομογενής ΑΒ μήκους  και βάρους  ισορροπεί όπως φαίνεται στο σχήμα στηριζόμενη στο άκρο της Α σε λείο τοίχο και στο άκρο της Β σε τραχύ έδαφος. Δίνεται ότι η ελάχιστη γωνία για την οποία η ράβδος δεν ολισθαίνει είναι  και ότι.
Sxhma 1
Ζητείται:
α)Η κάθετη δύναμη που ασκεί το έδαφος στη ράβδο.
β) Ο συντελεστής στατικής τριβής μεταξύ ράβδου-εδάφους καθώς και τη δύναμη που ασκεί ο λείος τοίχος στη ράβδο.
γ)Το μέτρο της δύναμης (αντίδρασης) του εδάφους στη ράβδο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου