Δευτέρα, 20 Ιανουαρίου 2014

ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ (απο τις ασκήσεις του Υ.ΠΑΙ.Θ.)

Ένα τρακτέρ έχει τροχούς με διαμέτρους  και  και αρχικά κινείται με ταχύτητα . Ο οδηγός πατάει φρένο για κάποιο λόγο και οι τροχοί αρχίζουν να επιβραδύνονται. Αν γνωρίζουμε ότι η επιτάχυνση του τρακτέρ είναι σταθερή και ίση με , να βρεθούν:
α) Η αρχική γωνιακή ταχύτητα του κάθε τροχού καθώς και η γωνιακή επιτάχυνση που θα αποκτήσει κάθε τροχός.
β) Το συνολικό διάστημα μέχρι το τρακτέρ να σταματήσει.
γ) Μετά από μετατόπιση  από τη στιγμή που άρχισε να επιβραδύνεται το τρακτέρ, από το ψηλότερο σημείο του μεγαλύτερου τροχού ξεκολλάει ένα κομμάτι λάσπης μάζας .
   i) Με τι ταχύτητα ξεκολλάει αυτό το κομμάτι μάζας ;
   ii) Η συνολική εφαπτομενική επιτάχυνση που έχει το κομμάτι λάσπης ελάχιστα πριν ξεκολλήσει.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου