Σάββατο, 11 Ιανουαρίου 2014

ΑΝΑΚΛΑΣΗ-ΔΙΑΘΛΑΣΗ-ΟΛΙΚΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΝΑΚΛΑΣΗ (απο τις ασκήσεις του Υ.ΠΑΙ.Θ.)

Μονοχρωματική φωτεινή ακτινοβολία διαδίδεται σε γυάλινο σώμα, όπου το μήκος κύματος της ακτινοβολίας ισούται με . Η ακτινοβολία προσπίπτει στη διαχωριστική επιφάνεια του σώματος με τον αέρα με γωνία πρόσπτωσης  και ένα μέρος της διαθλάται. Η διαθλώμενη ακτινοβολία διαδίδεται με ταχύτητα κατά 40% μεγαλύτερη από την αντίστοιχη εντός του γυάλινου σώματος. Να υπολογίσετε:
α) το δείκτη διαθλάσεως του γυάλινου σώματος.
β) το μήκος κύματος της ακτινοβολίας όταν αυτή διαδίδεται στον αέρα.
γ) τη γωνία διάθλασης.
δ) την τιμή που θα έπρεπε να έχει η γωνία πρόσπτωσης, ώστε η ακτίνα να διαθλαστεί εφαπτόμενα της διαχωριστικής επιφάνειας.
Δίνεται η ταχύτητα διάδοσης του φωτός στον αέρα .
Για τις πράξεις να θεωρήσετε ότι .

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου