Σάββατο, 10 Ιουνίου 2017

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Γ.Π. 2012

ΓΕ.Λ. ΚΑΡΕΑ
ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ  ΜΑΪΟΥ – ΙΟΥΝΙΟΥ 2012
ΤΑΞΗ:  Β΄
ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:


ΘΕΜΑ 1Ο (μονάδες 25)
Επιλέξτε τη σωστή από τις παρακάτω προτάσεις.
Α. Δοκιμαστικό φορτίο q τοποθετείται σε πεδίο που δημιουργεί άλλο σημειακό ηλεκτρικό φορτίο Q. Η δύναμη που δέχεται το φορτίο q:
    α) είναι πάντοτε κάθετη στην ένταση του ηλεκτρικού πεδίου.
    β) έχει τη διεύθυνση της αντίστοιχης δυναμικής γραμμής.
    γ) έχει μέτρο ανεξάρτητο της τιμής του φορτίου Q.
    δ) είναι ανεξάρτητη της μεταξύ τους απόστασης.                                                                                                          
Β. Ηλεκτρικό φορτίο q τοποθετείται μέσα σε ομογενές ηλεκτρικό πεδίο. Η δύναμη που δέχεται το φορτίο q:
    α) εξαρτάται από τη θέση του φορτίου μέσα στο πεδίο.
    β) έχει πάντοτε φορά από τη θετική προς την αρνητική πλάκα.
    γ) είναι κάθετη στην ένταση του πεδίου.              
    δ) έχει σταθερό μέτρο.

Γ. Η ένταση του μαγνητικού πεδίου στο κέντρο ενός σωληνοειδούς που διαρρέεται από ρεύμα Ι έχει μέτρο ίσο με Β. Αν το Ι διπλασιαστεί, τότε το μέτρο της έντασης του μαγνητικού πεδίου θα ισούται με:
    α) Β/2                    β) Β               γ) 2∙Β                 δ) Β/4        

Δ. α) Η ΗΕΔ μιας πηγής είναι μέγεθος σταθερό και χαρακτηριστικό της πηγής.
    β) Το ηλεκτρικό δυναμικό είναι διανυσματικό μέγεθος.
    γ) Η πολική τάση μιας πηγής είναι πάντοτε μεγαλύτερη της ΗΕΔ της.
    δ) Η πηγή προσφέρει στο κύκλωμα ηλεκτρικά φορτία.                                                  

Χαρακτηρίστε με Σωστό (Σ) ή Λάθος (Λ) τις παρακάτω προτάσεις.
Ε.  Οι δυναμικές γραμμές ενός ηλεκτρικού πεδίου:
    α) είναι πάντοτε ευθείες γραμμές.
    β) έχουν πυκνότητα η οποία είναι πάντοτε ανάλογη του μέτρου της έντασης του πεδίου.
    γ) είναι πάντοτε παράλληλες μεταξύ τους.
    δ) είναι παράλληλες και ισαπέχουσες, όταν το πεδίο είναι ομογενές.  
    ε) τέμνονται όταν το πεδίο δεν είναι ομογενές.            
        (Όλα τα ζητήματα από: 5 μονάδες)

ΘΕΜΑ 2Ο (μονάδες 25)

Α. Η ηλεκτροστατική δύναμη Coulomb μεταξύ δύο σημειακών ηλεκτρικών φορτίων έχει μέτρο 1000Ν, όταν η μεταξύ τους απόσταση είναι 10m. Σε ποια απόσταση η δύναμη Coulomb τετραπλασιάζεται;
 i) 2,5m               ii) 5m              iii) 20m                iv) 25m                                      (μονάδες 2)
Δικαιολογήστε την απάντησή σας.                                                                           (μονάδες 10)
(Δίνεται ότι: k = 9∙109 Ν∙m2/C2.)

Β. Δύο αντιστάτες R1 και R2, που βρίσκονται στην ίδια θερμοκρασία, είναι κατασκευασμένοι από το ίδιο υλικό, έχουν μήκη l1 και l2 με λόγο l1/l2=3 και εμβαδόν διατομής S1 και S2 με λόγο S1/S2=6.
Ο λόγος των αντιστάσεων R1/R2 των παραπάνω δύο αντιστατών ισούται με:
  i) 2                 ii) 4                        iii)1/2                        iv) 1/4                               (μονάδες 3)
Δικαιολογήστε την απάντησή σας.                                                                           (μονάδες 10)

ΘΕΜΑ 3Ο (μονάδες 25)

Ακίνητο σημειακό ηλεκτρικό φορτίο Q=+2μC βρίσκεται σε σημείο «Σ».
Α. Υπολογίστε το δυναμικό σε απόσταση r1=200cm και r2=400cm από το Σ.           (μονάδες 6)
Β. Να βρεθεί η δυναμική ενέργεια που αποκτά σημειακό ηλεκτρικό φορτίο q=+1μC, αν
     τοποθετηθεί σε απόσταση r1 από το Q.                                                                   (μονάδες 6)                
Γ. Υπολογίστε την ηλεκτρική δύναμη μεταξύ των φορτίων Q και q στην απόσταση r1.  
                                                                                                                                       (μονάδες 6)                                        
Δ. Αν το φορτίο q μετακινηθεί από την θέση r1 στην r2, ποιο είναι το έργο της δύναμης του πεδίου;      
                                                                                                                                       (μονάδες 7)
(Δίνεται ότι: k = 9∙109 N∙m2/C2.)

ΘΕΜΑ 4Ο (μονάδες 25)


Στο κύκλωμα του σχήματος ο αντιστάτης R1 έχει αντίσταση R1=60Ω και το σωληνοειδές έχει αντίσταση RΣ=20Ω. Το σωληνοειδές έχει μήκος l=1m και Ν=1.000 σπείρες. Το κύκλωμα περιλαμβάνει επίσης τον αντιστάτη R2 με αντίσταση R2=10Ω και πηγή με ΗΕΔ Ε=120V και εσωτερική αντίσταση r=5Ω. 
Να υπολογίσετε:
Α. την ισοδύναμη αντίσταση του τμήματος ΑΓ του εξωτερικού κυκλώματος.              (μονάδες 6)
Β. την ένταση του ρεύματος που διαρρέει την πηγή.                                                      (μονάδες 6)
Γ. την ηλεκτρική ενέργεια που καταναλώνεται στον αντιστάτη R1 σε χρόνο t=100s.   (μονάδες 7)     
Δ. το μέτρο της έντασης Β του μαγνητικού πεδίου στο κέντρο του σωληνοειδούς.       (μονάδες 6)
(Δίνεται ότι: kμ = 10–7 Ν/Α2.)

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΥΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου