Πέμπτη, 1 Ιουνίου 2017

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2010

ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2009-2010
 ΘΕΜΑΤΑ ΓΡΑΠΤΩΝ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ   ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2010
ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΤΑΞΗ Β΄

ΘΕΜΑ 1Ο
Στις ερωτήσεις 1-3 να επιλέξετε την πρόταση που είναι σωστή.  (μονάδες 3x7)

1.   Κατά την ισόθερμη εκτόνωση ορισμένης ποσότητας ιδανικού αερίου η ενεργός
      ταχύτητα των μορίων του:
       α. Αυξάνεται
       β. Μειώνεται
       γ. Είναι ίση με μηδέν
       δ. Παραμένει σταθερή

2. Φορτισμένο σωματίδιο αμελητέου βάρους εκτοξεύεται με ταχύτητα παράλληλα προς τις δυναμικές γραμμές ομογενούς μαγνητικού πεδίου. Η κίνησή του εντός του πεδίου είναι:
α. ευθύγραμμη  ομαλή
β. ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη
γ. ομαλή κυκλική
δ. ελικοειδής.

3. Κατά την ισόθερμη αντιστρεπτή εκτόνωση ιδανικού αερίου:
       α. η εσωτερική του ενέργεια μειώνεται
       β. όλο το ποσό θερμότητας που απορρόφησε το αέριο μετατρέπεται σε
           μηχανικό έργο.
       γ. η πίεσή του αυξάνεται
       δ. η ενεργός ταχύτητα των μορίων του αυξάνεται.

4. Να χαρακτηρίσετε σαν σωστές ή λαθεµένες τις παρακάτω προτάσεις.  (μονάδες 4)
α. Στην ισόθερμη εκτόνωση ενός ιδανικού αερίου η θερμότητα που απορροφά το αέριο
        μετατρέπεται εξ ολοκλήρου σε μηχανικό έργο.
    β. Ο κύκλος του Carnot αποτελείται από δυο ισόθερμες και δυο ισόχωρες μεταβολές.
    γ. Η δύναμη που ασκεί το ομογενές μαγνητικό πεδίο σε κινούμενο ηλεκτρικό φορτίο έχει τη
       διεύθυνση της ταχύτητας του φορτίου.
    δ. Αν ένα φορτίο κινείται κάθετα στις δυναμικές γραμμές ομογενούς μαγνητικού  πεδίου,  εκτελεί
        κίνηση ομαλή κυκλική

ΘΕΜΑ 2ο
1. Δυο ηλεκτρόνια κινούνται κυκλικά, στο ίδιο μαγνητικό πεδίο, με ταχύτητες  και  για τις οποίες            ισχύει u1>u2.
i. Για τις ακτίνες περιστροφής τους ισχύει
               α)   R1=R2        β)  R1>R2      γ) R1

Να επιλέξετε την σωστή απάντηση                               (μονάδες 6)

ii. Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.                             (μονάδες 6)

2. Αγωγός ΑΓ κινείται με σταθερή ταχύτητα  u, χωρίς τριβές, πάνω στους παράλληλους αγωγούς μένοντας διαρκώς κάθετος και σε επαφή με αυτούς. Τα άκρα   των παράλληλων αγωγών συνδέονται μεταξύ τους με αντίσταση R. Η όλη διάταξη βρίσκεται σε ομογενές μαγνητικό πεδίο  κάθετο στο επίπεδο που ορίζουν οι αγωγοί και με φορά όπως φαίνεται στο σχήμα.
Α Η φορά του ρεύματος που θα διαρρέει τον αγωγό ΑΓ είναι: (επιλέξτε)
α)  από το Α προς το Γ
β)  από το Γ προς το Α                                    (μονάδες 2)
Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.                     (μονάδες 4)
Β Χρειάζεται να ασκείται εξωτερική δύναμη στον αγωγό ΑΓ, ώστε να κινείται με σταθερή ταχύτητα;
α)  Ναι                           β)  Όχι                         (μονάδες 3)
Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.                                                             (μονάδες 4)

ΘΕΜΑ 3ο
Η κυκλική μεταβολή του ιδανικού αερίου μιας θερμικής μηχανής αποτελείται από μια ισόχωρη ψύξη ΑΒ, μια ισοβαρή ψύξη ΒΓ και τέλος τη μεταβολή ΓΑ, κατά τη διάρκεια της οποίας η πίεση και ο όγκος συνδέονται με τη σχέση p=600+400V . Όλες οι μεταβολές θεωρούνται αντιστρεπτές. Αν στις καταστάσεις Α και Γ το αέριο έχει όγκο  VA=2m3 και VΓ=1m3  αντίστοιχα.
Α) Να γίνει το διάγραμμα P-V για το αέριο                           (μονάδες 8)
Β) να υπολογιστεί το έργο που παράγεται σε ένα κύκλο       (μονάδες 8)
Γ) να υπολογιστεί ο συντελεστής απόδοσης της μηχανής.   (μονάδες 9)
               Δίνεται CV=3R/2.

ΘΕΜΑ 4ο
Οι κατακόρυφοι αγωγός ΑΓ και ΑΓ΄ στο κύκλωμα του σχήματος   έχουν αμελητέα αντίσταση και είναι μεγάλου μήκους. Ο αγωγός ΚΛ έχει αντίσταση R=3Ω,  μήκος l=1m, μάζα m=0,2kg και μπορεί να ολισθαίνει χωρίς τριβές μένοντας οριζόντιος και σε ηλεκτρική επαφή με τους αγωγούς ΑΓ και Α΄Γ΄. Η όλη διάταξη βρίσκεται μέσα σε ομογενές μαγνητικό πεδίο Β=1Τ κάθετο στο επίπεδο των αγωγών, με φορά προς τα μέσα, όπως φαίνεται στο σχήμα. Η πηγή έχει ηλεκτρεγερτική δύναμη Ε=12V και εσωτερική αντίσταση r=1Ω.
Κάποια στιγμή ο αγωγός ΚΛ αφήνεται να ολισθήσει ενώ ο διακόπτης Δ είναι ανοιχτός, Όταν ο αγωγός ΚΛ διανύσει διάστημα h=0,8m κλείνει ο διακόπτης.
α) Να βρεθεί η επιτάχυνση του αγωγού ΚΛ (μέτρο, φορά), αμέσως μετά το κλείσιμο του διακόπτη.  
                                                                                                                              (μονάδες 6)
β) Θα γίνει η ταχύτητα του αγωγού ΚΛ κάποια στιγμή μηδέν; Αν ναι να υπολογιστεί η τάση στα  άκρα του αυτή τη στιγμή.                                                                                     (μονάδες 9)
γ) Να βρεθεί η ταχύτητα (μέτρο, φορά) που θα αποκτήσει τελικά ο αγωγός ΚΛ, κατά τη διάρκεια του φαινομένου.                                                                                                            (μονάδες 10)
Δίνεται g=10m/s2.


ΚΑΡΕΑΣ 18/5/2010

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ                                          ΟΙ ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ

Μπορείτε να κατεβάσετε θέματα και λύσεις από τη σελίδα της Β Λυκείου Κατεύθυνση.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου