Τετάρτη, 7 Ιουνίου 2017

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 2012


ΓΕ.Λ. ΚΑΡΕΑ
ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ  ΜΑΪΟΥ – ΙΟΥΝΙΟΥ 2012
ΤΑΞΗ:  Α΄
ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:

ΘΕΜΑ 1Ο (μονάδες 25)
Επιλέξτε την σωστή από τις παρακάτω προτάσεις.
Α.  Αν διπλασιαστεί η ταχύτητα ενός σώματος, τότε η κινητική του ενέργεια:
     α.  διατηρείται σταθερή.                     β. διπλασιάζεται.
γ. μειώνεται στο μισό.                       δ. τετραπλασιάζεται.
Β. Σύμφωνα με τον Νόμο του Ohm για έναν μεταλλικό αγωγό σταθερής θερμοκρασίας, η ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος (Ι) και η τάση (V) στα άκρα του:
     α. είναι μεγέθη ανεξάρτητα μεταξύ τους,            β. μεταβάλλονται αντιστρόφως ανάλογα,  
     γ. μεταβάλλονται ανάλογα,                                  δ. διατηρούνται σταθερές.

Γ. Στις παρακάτω προτάσεις επιλέξτε ποιες είναι σωστές (Σ) και ποιες λανθασμένες (Λ):
    α. Το έργο μιας δύναμης είναι μονόμετρο μέγεθος.
    β. Οι δυνάμεις δράσης – αντίδρασης ασκούνται πάντα στο ίδιο σώμα.
    γ. Σε σώμα που κινείται με σταθερή ταχύτητα, η συνισταμένη των δυνάμεων είναι σταθερή μη     
       μηδενική.
    δ. Η ηλεκτρική πηγή παράγει τα ηλεκτρικά φορτία που απαρτίζουν το ηλεκτρικό ρεύμα.
    ε. Τα βαρύτερα αντικείμενα πέφτουν πιο γρήγορα από τα ελαφρύτερα, από το ίδιο ύψος.  

Δ. Να  κάνετε την αντιστοίχιση αναμεσα στις κινήσεις της αριστερής στήλης και των διαγραμμάτων που βρίσκονται δεξιά τους.

α.  ευθύγραμμη ομαλή.
β.  ακινησία. 
γ. ευθύγραμμη κίνηση, στην οποία το μέτρο της ταχύτητας του κινητού αυξάνει με σταθερό ρυθμό. 
δ. ευθύγραμμη κίνηση, στην οποία το μέτρο της ταχύτητας του κινητού μειώνεται με σταθερό ρυθμό.Ε. Να αντιστοιχίσετε τα φυσικά μεγέθη της αριστερής στήλης με τις μονάδες στη δεξιά στήλη.
       Φυσικά μεγέθη
                                                                                Μονάδες στο S.I.
         α. έργο
                                                                                    1.  kgm/s
         β. δύναμη
                                                                                    2.  J
         γ. ταχύτητα
                                                                                   3.  N
         δ. τάση
                                                                                  4.  m/s2
          ε. επιτάχυνση
                                                                                  5. m/s       
                                                                                  6. V
                                                                                                        (Κάθε ερώτημα από: 5 μονάδες)


ΘΕΜΑ 2Ο (μονάδες 25)
Α. Κατά την ευθύγραμμη ομαλή κίνησή του, ένα σώμα διανύει 100m, σε χρόνο t. Σε πόσο χρόνο θα έχει διανύσει συνολικά 2500m; 
    i) 2,5t                ii) 5t                iii) 20t                iv) 25t.                                           (3 μονάδες)
Δικαιολογήστε την απάντησή σας.                                                                               (10 μονάδες)
 
Β. Διαθέτω τους εξής τρεις αντιστάτες: R­­1=10Ω, R­­2 10Ω και R­­3=5Ω. Πως πρέπει να τους συνδέσω ώστε να προκύψει ισοδύναμη (ολική) αντίσταση 10Ω;                                               (12 μονάδες)


ΘΕΜΑ 3Ο (μονάδες 25)
Στο παρακάτω κύκλωμα δίνονται V=100V, R­­1=10Ω, R2­­=15Ω και R­­3=4Ω. 

  Nα βρείτε:
Α. την ισοδύναμη (ολική) αντίσταση του συστήματος,                                               (8 μονάδες)
Β. την τάση στα άκρα κάθε αντιστάτη,                                                                        (9 μονάδες)
Γ. την ένταση του ρεύματος που διαρρέει κάθε αντιστάτη.                                         (8 μονάδες)    
                                                                                                 


ΘΕΜΑ 4Ο (μονάδες 25)
Σε σώμα μάζας 2kg που ηρεμεί σε οριζόντιο επίπεδο, ασκείται οριζόντια μεταβλητή δύναμη που μεταβάλλεται με την μετατόπιση x σύμφωνα με την σχέση F=2∙x+10 (S.I.). Μετά από μετατόπιση x=10m, το σώμα έχει ταχύτητα 10m/s. 
Α. Υπολογίστε το έργο της δύναμης F στην παραπάνω μετατόπιση.                          (8 μονάδες)
Β. Βρείτε τον συντελεστή τριβής ολίσθησης μεταξύ σώματος και επιπέδου.             (9 μονάδες)
Γ. Αν μετά την μετατόπιση των 10m η δύναμη F μηδενίζεται, πόση επιπλέον απόσταση θα καλύψει το σώμα μέχρι να σταματήσει;                                                                                     (8 μονάδες)
(Δίνεται: g=10m/s2.)

ΚΑΛΗ  ΕΠΙΤΥΧΙΑ

   Βύρωνας, 22/05/2012
    
     Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ                 ΟΙ ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου