Κυριακή, 17 Νοεμβρίου 2013

ΚΡΟΥΣΗ ΚΑΙ ΣΥΣΣΩΜΑΤΩΜΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

Ένα βλήμα μάζας m=0,1kg κινείται με ταχύτητα υ0=100m/s και σφηνώνεται σε ακίνητο σώμα Σ μάζας Μ=1,9kg. Το συσσωμάτωμα κινείται στο οριζόντιο επίπεδο και σταματά αφού μετατοπισθεί κατά x=10m.


α) Ποια είναι η κοινή ταχύτητα του συσσωματώματος αμέσως μετά την κρούση;
β) Βρείτε την δύναμη της τριβής που ασκήθηκε στο συσσωμάτωμα κατά τη διάρκεια της κίνησής του.
γ) Πόσο χρόνο διαρκεί η κίνηση μετά την κρούση;
Δίνεται g=10m/s2.
(5m/s, 2,5Ν, 4s.)
Λύση

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου