Δευτέρα, 18 Νοεμβρίου 2013

Μερικές ασκήσεις γιά κάποιους που πήραν την Φυσική ως μάθημα επιλογής στην Γ Λυκείου (θα έχουμε συνέχεια αν υπάρξει ενδιαφέρον)

ΦΩΣ – ΔΙΑΘΛΑΣΗ
Σε όλες τις ασκήσεις να θεωρηθεί οτι δίνονται: h= 6,63Χ10-34js και c0=3X108m/s.
1. Ποια τιμή πρέπει να έχει ο δείκτης διάθλασης ενός οπτικού μέσου , ώστε στο μέσο αυτό η ταχύτητα του φωτός να είναι μικρότερη κατά 10% από τη ταχύτητα του φωτός στο κενό.
2. Μια μονοχρωματική ακτινοβολία έχει μήκος κύματος 630nm στο κενό , το
μήκος κύματος γίνεται 420nm όταν διαδίδεται σε γυαλί.Να βρεθεί:
α) O δείκτης διάθλασης του γυαλιού.
β) ταχύτητα διάδοσης της ακτινοβολίας στο γυαλί.
γ)Η συχνότητα της ακτινοβολίας .
3. Ο δείκτης διάθλασης του νερού για μια μονοχρωματική ακτινοβολία, με μήκος κύματος λν=400nm μέσα στο νερό είναι nν=14/10. Αν ο δείκτης διάθλασης ενός γυαλιού είναι για την παραπάνω ακτινοβολία nγ=16/10 να βρείτε το μήκος κύματος αυτής της ακτινοβολίας στο γυαλί.
4. Ένα laser μονοχρωματικής ακτινοβολίας με μήκος κύματος λ=600nm στον αέρα έχει ισχύ P=660KW. Να υπολογίσετε τον αριθμό των φωτονίων ανά δευτερόλεπτο που φεύγουν από το laser.
5. Το μήκος κύματος, στο κενό, μιας μονοχρωματικής δέσμης φωτός είναι 500 nm. Αν η ίδια ακτινοβολία διαδοθεί μέσα σε διαφανές υλικό με δείκτη διάθλασης n = 1,25, να βρείτε:
Α) το μήκος κύματός της και την ταχύτητα διάδοσής της στο διαφανές υλικό.
Β) τη συχνότητα της ακτινοβολίας στο κενό.
Γ) τον λόγο των περιόδων των ακτινοβολιών, στο κενό και στο διαφανές υλικό.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου