Κυριακή, 17 Νοεμβρίου 2013

ΓΡΑΦΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΦΑΣΗΣ ΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΜΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΟΥΣ ΕΛΑΣΤΙΚΗΣ ΧΟΡΔΗΣ (ψηφιακά εκπαιδευτικά βοηθήματα Υ.ΠΑΙ.Θ.)

Το σχήμα παρουσιάζει τη γραφική παράσταση της φάσης των σημείων μιας ομογενούς ελαστικής χορδής, στην οποία διαδίδεται ένα εγκάρσιο αρμονικό κύμα, τη χρονική στιγμή . Το πλάτος της ταλάντωσης των σημείων από τα οποία περνά το κύμα είναι . Δύο σημεία Κ και Λ της χορδής βρίσκονται στις θέσεις και , αντίστοιχα. Για το σημείο της θέσης γνωρίζουμε ότι τη χρονική στιγμή το σημείο αυτό διέρχεται από τη θέση ισορροπίας του με θετική ταχύτητα.
Sxima ekfonisis
α) Να γραφεί η εξίσωση του κύματος.
β) Να γραφεί η εξίσωση της ταχύτητας ταλάντωσης των σημείων του ελαστικού μέσου.
γ) να βρεθούν οι χρονικές στιγμές και , στις οποίες τα σημεία Κ και Λ ξεκινούν ταλάντωση.
δ) Να υπολογιστεί η διαφορά φάσης μεταξύ των ταλαντώσεων των σημείων Κ και Λ την ίδια χρονική στιγμή.
ε) Να γίνει η γραφική παράσταση του σημείου Λ, μέχρι τη στιγμή που το σημείο Λ έχει εκτελέσει μία πλήρη ταλάντωση.
στ) Να γίνει η γραφική παράσταση του σημείου Λ, μέχρι τη στιγμή που το σημείο Λ έχει εκτελέσει 2 πλήρεις ταλαντώσεις.
ζ) Να βρεθεί η φορά κίνησης του σημείου Λ, τη χρονική στιγμή .
η) Να σχεδιαστεί το στιγμιότυπο του κύματος τη χρονική στιγμή .
Κατεβάστε την Ασκηση και την Λύση της

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου