Κυριακή, 1 Φεβρουαρίου 2015

Σώματα – ελατήριο α.α.τ. και αναπήδησηΔυο σώματα Σ1 και Σ2 με μάζες m1 και m2 έχουν συνδεθεί με τη βοήθεια ιδανικού ελατηρίου όπως δείχνει το σχήμα. Το σώμα Σ2 στηρίζεται σε οριζόντιο δάπεδο. Διεγείρουμε το Σ1 σε κατακόρυφη ταλάντωση. Για ποιες τιμές του πλάτους της ταλάντωσης, δεν ανυψώνεται το Σ2;
Δίνονται η σταθερή k του ελατηρίου και η g.
Λύση

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου