Κυριακή, 1 Φεβρουαρίου 2015

Σώμα – Νήμα (Β Λυκείου)

Ένα σώμα μάζας 2kg είναι δεμένο στο άκρο νήματος μήκους l=1m και διαγράφει κατακόρυφο κύκλο. Όταν το νήμα σχηματίζει γωνία θ=60° με την κατακόρυφο, το σώμα έχει ταχύτητα 2m/s. Για την θέση αυτή:

α) Ποια η κεντρομόλος επιτάχυνση;
β) Ποιο το μέτρο της τάσης του νήματος;
g=10m/s2.
Λύση

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου