Δευτέρα, 2 Ιουνίου 2014

Επαναληπτικό διαγώνισμα σε όλη την ύλη γιά την Α Λυκείου

Στις ερωτήσεις 1-4 να επιλέξετε την πρόταση που είναι σωστή.
  1. Μία κίνηση λέγεται ευθύγραμμη ομαλή όταν:
    Α. To κινητό κινείται σε ευθεία γραμμή.
    Β. H επιτάχυνση του κινητού είναι σταθερή.
    Γ. H ταχύτητα του κινητού είναι ανάλογη του χρόνου. 
    Δ. To κινητό κινείται σε ευθεία γραμμή και η ταχύτητά του είναι σταθερή.
  1. Η τριβή ολίσθησης που δέχεται ένα σώμα που κινείται σε τραχύ δάπεδο:
Α. Είναι δύναμη από απόσταση.
Β. Εξαρτάται από την ταχύτητα του σώματος.
Γ. Εξαρτάται από τις διαστάσεις του σώματος.
Δ. Εξαρτάται από την φύση των επιφανειών που είναι σε επαφή .
Συνεχίστε εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου