Κυριακή, 11 Μαΐου 2014

ΘΕΡΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ με συχνότητα 50Hz

Μια θερμική μηχανή απορροφά θερμότητα από χώρο θερμοκρασίας 400Κ και αποβάλλει το πλεόνασμα της θερμότητας σε χώρο θερμοκρασίας 300Κ. Η θερμική αυτή μηχανή αποδίδει μηχανική ενέργεια 400Joule ανά κύκλο και αποβάλλει θερμότητα στη δεξαμενή χαμηλής θερμοκρασίας 1600Joule ανά κύκλο. Αν η συχνότητα λειτουργίας της μηχανής είναι f=50Hz
Α) Ποιος ο συντελεστής απόδοσης της μηχανής.
Β) Ποια η ισχύς της μηχανής.
Γ) Ποια η προσφερόμενη ανά sec θερμότητα στη μηχανή
Δ) Πόση θερμότητα αποβάλλει στην ψυχρή δεξαμενή η μηχανή σε μία ώρα .
Ε).Ποια η μέγιστη δυνατή απόδοση της ανωτέρω μηχανής. Με ποιόν θερμοδυναμικό κύκλο μπορεί να πραγματοποιηθεί η μέγιστη δυνατή απόδοση της μηχανής. Να σχεδιασθεί ο κύκλος αυτός σε διάγραμμα P-V.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου