Παρασκευή, 6 Δεκεμβρίου 2013

ΣΤΑΣΙΜΟ ΚΥΜΑ (απο τις ασκήσεις του Υ.ΠΑΙ.Θ.)

Δύο εγκάρσια αρμονικά κύματα με εξισώσεις διαδίδονται με αντίθετες κατευθύνσεις σε γραμμικό ελαστικό μέσο το οποίο ταυτίζεται με τον οριζόντιο άξονα x΄Οx. Τα κύματα συμβάλλουν και δημιουργούν στάσιμο κύμα το οποίο στη θέση εμφανίζει κοιλία. Στο σημείο Α είναι ο πέμπτος δεσμός του θετικού ημιάξονα. Το σημείο Β διέρχεται από τη θέση ισορροπίας του ανά .
α) Να υπολογίσετε την ταχύτητα διάδοσης των κυμάτων.
β) Να γράψετε την εξίσωση του στάσιμου κύματος.
γ) Να υπολογίσετε την απομάκρυνση του σημείου Γ τη χρονική στιγμή που το σημείο Δ βρίσκεται σε ακραία θετική απομάκρυνση.
δ) Να σχεδιάσετε το στιγμιότυπο του τμήματος ΑΒ της χορδής τη χρονική στιγμή που η απομάκρυνση του Ο ισούται με .
κατεβάστε τη λύση

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου