Παρασκευή, 20 Δεκεμβρίου 2013

ΣΤΑΣΙΜΟ ΚΥΜΑ1 (απο τις ασκήσεις του Υ.ΠΑΙ.Θ.)

Οριζόντια ελαστική χορδή μήκους έχει το δεξί άκρο της Α στερεωμένο σε ακλόνητο εμπόδιο. Το αριστερό άκρο Ο είναι ελεύθερο να κινηθεί. Στη χορδή έχει δημιουργηθεί στάσιμο κύμα, με το Ο να είναι κοιλία, η οποία ταλαντώνεται με πλάτος . Η μέγιστη ταχύτητα ταλάντωσης του Ο ισούται με , ενώ μεταξύ των Ο και Α εμφανίζονται δύο δεσμοί.
α) Να υπολογίσετε το μήκος κύματος των κυμάτων των οποίων η συμβολή παρήγαγε το στάσιμο.
β) Να γράψετε την εξίσωση του στάσιμου κύματος.
γ) Να σχεδιάσετε το στιγμιότυπο της χορδής τη χρονική στιγμή .
δ) Να υπολογίσετε την απομάκρυνση του υλικού σημείου Β(xΒ=0,9m) τη στιγμή που το υλικό σημείο Ο βρίσκεται σε ακραία αρνητική απομάκρυνση.
Λύση

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου