Κυριακή, 2 Ιουλίου 2017

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ


ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2012-2013
ΘΕΜΑΤΑ ΓΡΑΠΤΩΝ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2013
ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΤΑΞΗ Β΄
ΘΕΜΑ 1o (Μονάδες 25)
Για τις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε τον αριθμό και δίπλα το γραμμα που συμπληρώνει σωστά κάθε πρόταση
 
1. Διαθέτουμε δύο δοχεία ίσου όγκου. Το πρώτο περιέχει υδρογόνο και το δεύτερο οξυγόνο, στην ίδια θερμοκρασία. Η μέση κινητική ενέργεια των μορίων του υδρογόνου είναι:
α) Ίση με τη μέση κινητική ενέργεια των μορίων του οξυγόνου.
β) Η μισή της μέσης κινητικής ενέργειας των μορίων του οξυγόνου.
γ) Διπλάσια της μέσης κινητικής ενέργειας των μορίων του οξυγόνου.
          δ) Τετραπλάσια της μέσης κινητικής ενέργειας των μορίων του οξυγόνου.
 
2. Ένα ηλεκτρόνιο εκτοξεύεται με ταχύτητα υο παράλληλα στις δυναμικές γραμμές ομογενούς ηλεκτρικού πεδίου, στην κατεύθυνση των δυναμικών γραμμών. Αν θεωρηθεί το βάρος του αμελητέο τότε η κίνηση που θα κάνει είναι:
α) Ευθύγραμμη ομαλή.
β) Ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη.
          γ) Ευθύγραμμη ομαλά επιβραδυνόμενη.
          δ) κυκλική

 1. Στο πηνίο του σχήματος αναπτύσσεται ηλεκτρεγερτική
  δύναμη από αυτεπαγωγή, με την πολικότητα που δείχνει το σχήμα. Το πηνίο διαρρέεται από ρεύμα που
           α) έχει σταθερή ένταση και φορά προς τα δεξιά.
           β) έχει φορά προς τα αριστερά και η ένταση του ελαττώνεται..
           γ) έχει φορά προς τα δεξιά και η ένταση του ελαττώνεται.
           δ) έχει φορά προς τα αριστερά και η ένταση του αυξάνεται
  

4. Η μεταβολή ΑΒΓΔ που παριστάνεται στο διπλανό διάγραμμα αποτελείται:
  α) Από δύο ισόχωρες και δύο ισόθερμες μεταβολές. 
  β) Από δύο ισοβαρείς και δύο ισόθερμες μεταβολές.
              γ) Από δύο ισοβαρείς και δύο ισόχωρες μεταβολές.
              δ) Απο δυο ισοβαρεις και δυο αδιαβατικες μεταβολές
 1. Στις επόμενες προτάσεις να γράψετε δίπλα σε κάθε πρόταση το γραμμα Σ αν η πρόταση είναι σωστή η Λ αν η πρόταση είναι λανθασμένη
  α) Σε αγωγό που κινείται παράλληλα στις δυναμικές γραμμές μαγνητικού πεδίου αναπτύσσεται ηλεκτρεγερτική δύναμη.
  β) Ο πρώτος θερμοδυναμικός νόμος αποτελεί μια έκφραση της αρχής διατήρησης της ενέργειας.
  γ) Σε ορισμένη ποσότητα ιδανικού αερίου η παράσταση παραμένει σταθερή.
  δ) Οι ενεργές ταχύτητες των μορίων του οξυγόνου και του αζώτου είναι ίσες, αν τα δύο αέρια βρίσκονται στην ίδια θερμοκρασία
  ε) Ο κανόνας του Lenz είναι συνέπεια της αρχής διατηρησης της ορμης

ΘΕΜΑ 2o (Μονάδες 25)
  1. Αέριο βρίσκεται σε θερμοκρασία ΤΑ και η ενεργός ταχύτητα των μορίων του
  είναι υενΑ. Αυξάνουμε τη θερμοκρασία του αερίου σε ΤΒ=4ΤΑ. Τότε η ενεργός
  ταχύτητα των μορίων του αερίου γίνεται υενΒ. Για τις ενεργές ταχύτητες
  του αερίου στις δυο καταστάσεις Α και Β ισχύει:
  i) υενΑ= υενΒ                   ii) υενΑ= υενΒ/2                                iii) υενΑ= 2 υενΒ
                 α) να επιλέξετε τη σωστή απάντηση                                                         μονάδες 2
                 β) να δικαιολογήσετε τη επιλογή σας                                                        μονάδες 6

  1. Δυο σωματίδια Α και Β με φορτία αντίστοιχα qA=q και qΒ=2q και μάζες mA=m και mΒ=3m αφήνονται με μηδενική ταχύτητα σε δυο σημεία ενός λείου οριζόντιου επιπέδου το οποίο βρίσκεται σε χώρο όπου υπάρχει ομογενές ηλεκτρικό πεδίο με δυναμικές γραμμές οριζόντιες. Αν αΑ και αΒ είναι αντίστοιχα οι επιταχύνσεις που δέχονται τα φορτισμένα σωματίδια Α και Β ισχύει:
   i) αΑΒ                    ii) αΑ=3αΒ/2                         iii) αΑ=2αΒ/3
   α) να επιλέξετε τη σωστή απάντηση                                                      μονάδες 2
   β) να δικαιολογήσετε την επιλογή σας                                                   μονάδες 6

  2.  Σε ιδανικό πηνίο που διαρρέεται από ρεύμα σταθερής έντασης Ι εκτελούμε το ίδιο πείραμα δυο φορές. Την πρώτη φορά τετραπλασιάζουμε την ένταση του ρεύματος σε χρόνο Δt1 ενώ την δεύτερη φορά τετραπλασιάζουμε την ένταση του ρεύματος σε χρόνο Δt2=2Δt1. Τότε για την επαγωγική τάση που δημιουργείται στο πηνίο λόγω του φαινομένου της αυτεπαγωγής στις δυο περιπτώσεις ισχύει:
   i) ΕΕΠ2ΕΠ1                            ii) ΕΕΠ2=2ΕΕΠ1                            iii) ΕΕΠ2ΕΠ1/2
   α) να επιλέξετε τη σωστή απάντηση                                                     μονάδες 2
   β) να δικαιολογήσετε την επιλογή σας                                                  μονάδες 7

ΘΕΜΑ 3o (Μονάδες 25)
Το αέριο μια θερμικής μηχανής εκτελεί κυκλική αντιστρεπτή μεταβολή ΑΒΓΔΑ που αποτελείται από τις εξής επιμέρους μεταβολές ΑΒ ισόθερμη συμπίεση από την κατάσταση Α με PA=4atm και VA=8L μέχρι την κατάσταση Β όπου η πίεση του διπλασιάζεται ΒΓ ισοχωρη θέρμανση μέχρι η πίεση του να γίνει PΓ=12atm ΓΔ ισόθερμη εκτόνωση μέχρι την κατάσταση Δ από όπου με μια ισοχωρη μεταβολή επανέρχεται στην αρχική του κατάσταση Α. Αν γνωρίζετε ότι για το αέριο ισχύει CV=3R/2, n=2/R όπου R η σταθερά των αερίων σε μονάδες (S.I.), και η τα mol του αερίου, να βρεθούν:

α) η θερμοκρασία του αερίου στις καταστάσεις Α,Β,Γ, Δ και να γίνει το διάγραμμα της κυκλικής μεταβολής ΑΒΓΔΑ σε αριθμημένους άξονες P-V 
 μονάδες 6
β) το έργο που παράγεται σε κάθε κύκλο 
 μονάδες 6
γ) ο συντελεστής απόδοσης της μηχανής 
μονάδες 7
δ) η ισχύς της μηχανής αν εκτελεί 3000 κύκλους σε κάθε λεπτό 
 μονάδες 6
Δίνονται 1atm=105N/m2, 1L=10-3m3.

ΘΕΜΑ 4o (Μονάδες 25)
Δυο κατακόρυφα παράλληλα σύρματα - οδηγοί, με αμελητέα αντίσταση απέχουν απόσταση l=1m. Στη βάση τους τα σύρματα - οδηγοί ενώνονται με σύρμα αντίστασης R1=0,1Ω. Ένας πρισματικός αγωγός με μάζα m=1kg μπορεί να ολισθαίνει πάνω στα σύρματα - οδηγούς χωρίς τριβές παραμένοντας συνεχώς οριζόντιος. Το σύστημα βρίσκεται σε ομογενές μαγνητικό πεδίο έντασης Β=0,5Τ, με διεύθυνση κάθετ στο επίπεδο των συρμάτων. Στον οριζόντιο αγωγό, που έχει αντίσταση R=0,1Ω, ασκείται σταθερή δύναμη F=15N, παράλληλη προς τα σύρματα – οδηγούς και φορά προς τα πάνω. Τη χρονική στιγμή t=0, ο αγωγός βρισκόταν στην βάση του επιπέδου που ορίζουν τα σύρματα - οδηγοί. Να υπολογιστούν:

α) η οριακή ταχύτητα που θα αποκτήσει ο πρισματικός αγωγός ανεβαίνοντας
μονάδες 7
β) η τάση στα άκρα του μετά την απόκτηση της οριακής ταχύτητας
μονάδες 6
γ) η απόλυτη τιμή του ρυθμού μεταβολής της κινητικής ενέργειας του πρισματικού αγωγού όταν η ταχύτητα του είναι ίση με την μισή της οριακής της τιμής
μονάδες 6
δ) η θερμική ισχύς που δαπανάται στον αντιστατη R1 όταν ο αγωγός κινείται με την οριακή του ταχύτητα 
 μονάδες 6

Δίνεται g=10m/s2.ΚΑΡΕΑΣ 28-5-2013

Ο Δ/ντής                                                                                              Οι Εισηγητές


 ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΥΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου