Δευτέρα, 15 Σεπτεμβρίου 2014

Δύναμη και ένταση στο ηλεκτρικό πεδίο (Β Λυκείου)

Δυο ίσα θετικα σημειακά ηλεκτρικά φορτία βρίσκονται ακλόνητα στα άκρα Α και Β ευθύγραμμου τμήματος μήκους 2ℓ.
α) Να υπολογιστεί η ένταση του ηλεκτρικού πεδίου ΕΜ στο μέσο Μ του τμήματος ΑΒ.
β) Πόση δύναμη δέχεται σημειακό φορτίο q που τοποθετείται στο Μ;
γ) Να υπολογιστεί η ένταση του ηλεκτρικού πεδίου στο σημείο Σ της μεσοκαθέτου του ΑΒ σε απόσταση ℓ από το Μ.
Λύση

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου