Σάββατο, 29 Μαρτίου 2014

Κρούση και Τάση νήματος (Από τις ασκήσεις του Υ.Παι.Θ.)

Το σώμα του παρακάτω σχήματος έχει μάζα  και ισορροπεί δεμένο στο κάτω άκρο κατακόρυφου μη εκτατού νήματος μήκους . Σώμα μάζας  κινείται με ταχύτητα  και συγκρούεται πλαστικά με το σώμα . Να υπολογίσετε:
Sxhma 1
α) Την ελάχιστη ταχύτητα που πρέπει να έχει το σώμα  ώστε μετά την πλαστική τους κρούση, το συσσωμάτωμα να διαγράψει μία πλήρη κυκλική τροχιά (να κάνει ανακύκλωση).
β) Το μέτρο της μεταβολής της ορμής της μάζας  πριν και μετά την κρούση.
γ) Την τάση  του νήματος πριν την κρούση.
δ) Την τάση  του νήματος αμέσως μετά την κρούση. Δίνεται η επιτάχυνση βαρύτητας .

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου