Δευτέρα, 10 Φεβρουαρίου 2014

Περιστροφή ράβδου σε κατακόρυφο επίπεδο (Από τις ασκήσεις του Υ.Παι.Θ.)

Μια ομογενής ράβδος ΑΒ, μάζας  και μήκους , μπορεί να στρέφεται σε κατακόρυφο επίπεδο γύρω από έναν οριζόντιο άξονα που διέρχεται από το άκρο της Α.
α) Να υπολογίσετε τη ροπή αδράνειάς της ως προς άξονα κάθετο στη ράβδο, που διέρχεται από το άκρο Α.
Από την οριζόντια θέση αφήνουμε ελεύθερη τη ράβδο, να περιστραφεί γύρω απ’ το άκρο Α.
β) Να υπολογίσετε τη γωνιακή επιτάχυνσή της τη στιγμή που την αφήνουμε ελεύθερη.
γ) Να υπολογίσετε τη γωνιακή επιτάχυνσή της στη θέση όπου αυτή έχει στραφεί κατά γωνία φ, τέτοια ώστε .
δ) Να υπολογίσετε το ρυθμό μεταβολής του μέτρου της γραμμικής ταχύτητας του σημείου Κ, που είναι το κέντρο μάζας cm της ράβδου, στη θέση όπου αυτή έχει στραφεί κατά γωνία φ, τέτοια ώστε .
Δίνονται η ροπή αδράνειας της ράβδου ως προς άξονα κάθετο στην ράβδο που διέρχεται από το κέντρο μάζας της  και η επιτάχυνση της βαρύτητας 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου