Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

 

  • ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
Δυναμική ενέργεια ταλάντωσης ελατηρίου,
Περιστρεφόμενο διάνυσμα,
Κύματα και φάσεις,
Ρυθμός μεταβολής,
Εξίσωση κύματος και αρχική φάση,
Στιγμιότυπο κύματος,
Απώλεια επαφής κατά την ταλάντωση,
Συνθήκη για την Α.Α.Τ.   ,
Θεώρημα έργου – ενέργειας και σύνθετη κίνηση,
Σώματα που εφάπτονται και εκτελούν Α.Α.Τ.
Συμβολή κυμάτων
Εργο δύναμης ελατηρίου και έργο βάρους.
Σύνθεση (γενική περίπτωση)
Τυπολόγιο Γ Λυκείου,
Τυπολόγιο για την κατεύθυνση,
Οριζόντια ταλάντωση, έναρξη ολίσθησης
Μέγιστη τιμή του ρυθμού αποθήκευσης ενέργειας στον πυκνωτή και στο πηνίο

ΑΣΚΗΣΕΙΣ  συλλογή

ΚΡΟΥΣΕΙΣ
Ελαστική κρούση,
Πλαστική κρούση,
Πλάγια κρούση,
Κρούση με στερεό σώμα,
Doppler
Κρούσεις Νέο Αρχείο
ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ
Μηχανικές ταλαντώσεις,
Ενέργεια και ταλάντωση,
Ταλάντωση και κρούση,
Φθίνουσες ταλαντώσεις-σύνθεση ταλαντώσεων
Ταλαντώσεις Νέο Αρχείο
ΚΥΜΑΤΑ
Μηχανικά κύματα,
Συμβολή κυμάτων,
Στάσιμα κύματα,
Κύματα Νέο Αρχείο
ΡΕΥΣΤΑ
Ρευστά Νέο Αρχείο
ΣΤΕΡΕΟ
Κινήσεις στερεών,
Ροπή δύναμης-ισορροπία-θεμελιώδης νόμος,
Διατήρηση στροφορμής,
Κινητική ενέργεια-έργο-ισχύς

Ασκήσεις από το Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Βοήθημα

ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ
Δυναμική προσέγγιση ταλαντώσεων,
Ενεργειακή προσέγγιση ταλαντώσεων,
Φθίνουσες ταλαντώσεις,
Σύνθεση ταλαντώσεων
ΚΥΜΑΤΑ
Μηχανικά κύματα,
Συμβολή – Στάσιμα κύματα,
ΡΕΥΣΤΑ
Υγρά σε ισορροπία,
Διατήρηση της ύλης και εξίσωση της συνέχειας,
Διατήρηση της ενέργειας και εξίσωση του Bernoulli
ΣΤΕΡΕΟ ΣΩΜΑ
Κινήσεις στερεού,
Ροπή δύναμης,
Ροπή αδράνειας και θεμελιώδης νόμος Newton
Στροφορμή και διατήρηση στροφορμής,
Κινητική ενέργεια και έργο δύναμης
ΚΡΟΥΣΕΙΣ – DOPPLER
Κρούσεις,
Doppler

Επανάληψη από το Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Βοήθημα

Ταλαντώσεις,
Κύματα,
Ρευστά,
Στερεό,
Κρούσεις-Doppler

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

2009 Καρέας,
2011 Καρέας,
2012 Καρέας,
2014 Καρέας,
2015 Καρέας,
2016 Καρέας,

  • ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ

Ταλαντώσεις1,
Ταλαντώσεις2,
Ταλαντώσεις3,
Ταλαντώσεις4,
Κύματα1,
Κύματα2,
Κύματα3,
Στερεό1,
Στερεό2,
Στερεό3,
Στερεό4,
Κρούσεις1,
Κρούσεις2,
Επαναληπτικό1,
Επαναληπτικό2,
Επαναληπτικό3,
Επαναληπτικό4,
Επαναληπτικό5,

Διαγωνίσματα από το Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Βοήθημα

ΣΤΕΡΕΟ ΣΩΜΑ 2013 FK_ED3_EKF
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ 2012 FK_ED5_EKF
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ 2013 FK_ED5_EKF1
FK_ED1_EKF_διαγ_ταλ
FK_ED2_EKF_διαγ_κυμ
FK_ED3_EKF_διαγ_στερ2
FK_ED4_EKF_διαγ_κρου
FK_ED1_EKF ΚΡΟΥΣΕΙς 2015_2016
FK_ED2_EKF ΤΑΆΝΤΩΣΕΙΣ 2015 2016
FK_ED3_EKF ΚΥΜΑΤΑ 2015 2016

ΤΕΣΤ.

14-10-2012,
20-11-2012,
dec-2012,