ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ

Α ΛΥΚΕΙΟΥ
Πρώτος Νόμος Newton (The Law of Inertia)
Βάρος και Μάζα
Δεύτερος Νόμος Newton (Force, Mass and Acceleration)
Τρίτος Νόμος Newton (Action and Reaction)
Πρώτος νόμος του Newton (Σύγκρουση αυτοκινήτων)
Ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση (Εργαστήριο ηλεκτρικός χρονομετρητής)
Ελεύθερη πτώση στη Σελήνη
Σύνδεση αντιστατών κατά σειρά
Σύνδεση αντιστατών παράλληλα
Σύνδεση αντιστατών παράλληλα 1
Βραχυκύκλωμα – σύρμα κουζίνας
Βραχυκύκλωμα – λαμπάκι
Β ΛΥΚΕΙΟΥ
Α.Δ.Ο. (Μ.Ι.Τ.  τρίκυκλο)
Πείραμα του Oersted (Το ηλεκτρικό ρεύμα δημιουργεί μαγνητικό πεδίο - Fizik.si)
Μαγνητικό πεδίο από ευθύγραμμο ρευματοφόρο αγωγό
Δύναμη Laplace σε τυλιγμένο σύρμα
Δύναμη Laplace σε ρευματοφόρο αγωγό Μ.Ι.Τ.
Δύναμη Laplace και κίνηση αγωγού σε Ο.Μ.Π.
Επαγωγή
Επαγωγή 1
Ηλεκτρικός κινητήρας  (Εφαρμογή Ηλεκτρομαγνητικής Δύναμης)
Αυτεπαγωγή
Γ ΛΥΚΕΙΟΥ
Στάσιμο κύμα (άσκηση)
Κίνηση του κέντρου μάζας ενός σώματος (Μ.Ι.Τ.)
Κίνηση κέντρου μάζας συστήματος (Μ.Ι.Τ.)
Διατήρηση Ορμής – Στροφορμής (Ερώτηση – Ασκηση)
Διατήρηση της στροφορμής 1
Διατήρηση της στροφορμής 2
Διάθλαση φωτός
Ολική εσωτερική ανάκλαση
Ολική εσωτερική ανάκλαση 1

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου