ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΙΣ

Α ΛΥΚΕΙΟΥ
Ευθύγραμμες κινήσεις
Ανάλυση δύναμης σε δύο συνιστώσες
Ισορροπία σώματος
Δεύτερος Νόμος του Νεύτωνα
Δεύτερος και Τρίτος Νόμος του Νεύτωνα
Καταστάσεις της Ύλης
Μονωτές – Αγωγοί
Θερμική κίνηση ηλεκτρονίων σε ένα αγωγό
Φορά του ηλεκτρικού ρεύματος,
Κίνηση ηλεκτρονίων -Ηλεκτρικό ρεύμα
Υδραυλικό ανάλογο,

Αντίσταση αγωγού,
Νόμος του OHM,
Νόμος του OHM 2
Σύνδεση αντιστατών,
Νόμος του Joule,
Κατασκευή κυκλωμάτων DC,
Κατασκευή κυκλωμάτων AC-DC


Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ
Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ
Ελαστική Κρούση

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ
Ταχύτητες κατά την περιστροφή ενός τροχού,
Φαινόμενο Doppler,
Φαινόμενο Doppler1
Φαινόμενο Doppler2
Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ